Audicija za školu vizantijskog pojanja pri Hramu Svetog Cara Konstantina i Carice Jelene

Vizantijsko pojanje je muzički žanr jedinstven za pravoslavne crkve. Nastao je početkom hrišćanstva i opstao do današnjih dana zbog čega je i upisan na listu nematerijalne baštine UNESKO.

Tradicionalno u muzici Balkana i istočnog Mediterana, gde se nekada nalazilo Vizantijsko carstvo, vizantijsko pojanje se izvodi a kapela i monofono, kao pratnja liturgijskim tekstovima.