Napad na nastavnika biće tretiran kao napad na advokata?

ucionica, ministarstvo prosvete

Posle sastanka u Vladi Srbije predstavnika prosvetnih sindikata dogovoreno je da se promeni Krivični zakonik kako bi napad na prosvetare bio tretiran kao napad na advokate i kažnjen i zatvorom.

Predlog teksta Vlada će sindikalcima poslati danas kako bi se tak tekst usaglasio.

Iz Unije sindikata prosvetnih radnika kažu da veruju da ce obećanje biti ispunjeno.

Na sastanku su prisustvovali ministarka prosvete i predstavnici Ministarstva pravde.

Podsetimo, više hiljada nezadovoljnih prosvetnih radnika i građana okupilo se ispred Skupštine Srbije, gde su istakli transparente “Dokle više?”, “Dostojanstvo, sigurnost, ličnost”, uz propratno zviždanje pištaljkama i muziku sa razglasa, nakon što je došlo do najmanje dva slučaja napada na nastavnike. Prosvetari su zahtevali da se promeni Krivični zakonik.

U Krivičnom zakoniku, povodom napada na advokata, stoji:

(1) Ko napadne advokata ili člana njegove porodice, a u vezi sa obavljanjem advokatske službe,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese laku telesnu povredu advokatu ili članu njegove porodice ili preti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac nanese tešku telesnu povredu advokatu ili članu njegove porodice, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ko uništi, ošteti ili učini neupotrebljivom stvar u imovini advokata ili člana njegove porodice,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(5) Ako je delom iz stava 4. ovog člana prouzrokovana šteta koja prelazi četiristo pedeset hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(6) Delo iz st. 4. i 5. ovog člana postoji ako je učinjeno prema advokatu ili članu njegove porodice, u vezi sa obavljanjem advokatske službe.

Global Digital Clinik