Jovan Stepanović jednoglasno izabran za rektora Univerziteta u Nišu

konkurs

Savet Univerziteta u Nišu je na sednici održanoj 16. maja 2024. godine tajnim glasanjem i sa 30 glasova za, od 30 prisutnih članova, za rektora Univerziteta u Nišu za mandatni period od 1. oktobra 2024. godine do 30. septembra 2027. godine izabrao prof. dr Jovana Stepanovića.

Prema Stepanovićevom predlogu, za prorektore su izabrani akuelni rektor Dragan Antić, aktuelni dekani Medicinskog i Ekonomskog fakulteta Dobrila Stanković Đorđević i Tadija Đukić, kao i profesori sa Pravnog i Prirodno-matematičkog fakulteta Miroslav Lazić i Dragan Đorđević.

“Za izbor profesora doktora Jovana Stepanovića za rektora Univerziteta u Nišu glasalo je 30 članova Saveta. Jednoglasno. Prof. dr Jovan Stepanović je dobio dovoljan broj glasova i izabran je za rektora Univerziteta u Nišu”, rekao je Predsednik Izborne komisije Rade Čukuranović.

Jovan Stepanović će funkciju rektora preuzeti 1. oktobra i mandat mu traje do 30. septembra 2027. godine.

Ko je Jovan Stepanović?

Dr Jovan Stepanović, redovni je profesor Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, a rođen je 1964. godine u Svrljigu gde je završio osnovnu školu. Medicinsku školu “Milenko Hadžić” je završio u Nišu, a diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu 1989. godine. Magistarsku tezu je odbranio 1993, a doktorsku disertaciju 1997. godine na istom fakultetu.

Bio je angažovan kao gostujući profesor na fakultetima u Banja Luci, Travniku i Zrenjaninu, a u više mandata je obavljao poslove šefa katedre za tekstilne nauke i bio član Saveta Tehološkog fakulteta.

Dekan Tehnološkog fakulteta bio je od 2010. do 2015. godine, a bio je član Saveta, Senata, Naučno-stručnog veća za tehničko tehnološke nauke i predsednik Odbora za statutarna pitanja Univerziteta u Nišu.

Kao autor ili koautor objavio je preko 90 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima i više od 150 radova na međunarodnim i nacionalnim skupovima, a dobitnik je više priznanja.

Global Digital Clinik