“Studija Paradoksa” u NKC-u

"Studija paradoksa" - Sanja Dević

Izložba Sanje Dević pod nazivom „Studija Paradoksa” otvara se večeras (petak 13. jula) u Galeriji Niškog kulturnog centra, sa početkom u 19 časova.

Sanja Dević (1980), diplomirala je na Fakultetu umetnosti u Nišu. Postdiplomske magistarske studije završila je 2013. godine na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje. Tokom profesionalnog rada, realizovala je veliki broj projekata za klijente širom sveta u svim oblastima grafičkog dizajna. Njena izlagačka delatnost broji deset samostalnih izložbi i preko pedeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada za radove iz domena grafičkog dizajna. Njeni radovi objavljivani su u knjigama i časopisima u zemlji i inostranstvu. Od 2008. član ULUPUDS-a na Dizajn sekciji. Od 2017. član je niškog ogranka Asocijacije interaktivnog dizajna (IXDA NIS). Od 2011. godine više puta je bila član žirija na umetničkim takmičenjima. Zaposlena je na Fakultetu umetnosti u Nišu kao docent na Departmanu za primenjene umetnosti.

“Studija paradoksa” – Sanja Dević

RECENZIJA

Radovi Sanje Dević rezultat su promišljanja i pokušaja da se pronikne i odgovori na suštinska pitanja nastanka, postanka i održanja u posve apsurdnom svetu i okruženju bombardovanom enormnom količinom podataka i informacija. 

Vodeći se saznanjem da umetničko delo nije prost skup formi, umetnica polazi od pretpostavke da slika sveta neraskidivo vezanog za formu ne postoji. Umetnost sada ne imenuje već izražava. To je šansa da pojedinac svoju slobodu i samoostvarivost traži u sebi, a ne u sveopštem znanju. 

Gledajući u ovu naizgled apsurdnu situaciju, dolazimo do same suštine ovog istraživanja gde apsurdno znači traženje ličnog stava, a logička greška je premisa koja teranjem argumenata u apsurd stvara nove, više relacione odnose. 

To su upravo pravci koje zauzima Sanja Dević, umetnica, dizajner koji misli argumentovano apsurdno.

Dostava hrane u Nišu