Protest u Nišu: “Delta” se gradi na zemljištu koje je u postupku restitucije

protest u nišu
Protest u Nišu. Foto: N.M.

Protest u Nišu održan je juče zbog izgradnje tržnog centra na zemljištu koje je u postupku restitucije. Grupa građana, predstavnici deset porodica, koje imaju pravo na zemljište, zahteva ročište.

Protest u Nišu, održan je juče, ispred zgrade Skupštine Opštine Niš, Službe za katastar nepokretnosti, Uprave za planiranje i izgradnju, Državnog pravobranilaštva, a završen je ispred zgrade Višeg Javnog tužilaštva, Višeg i Osnovnog suda.

Na lokaciji gde se nekada nalazio “Niš ekspres” nedavno je započeta izgradnja tržnog centra. Međutim, deo tog zemljišta je u postupku restitucije, a građani koji su, kako kažu, isključeni iz postupka, zahtevaju ročište.

Sporno zemljište bilo je u državnom vlasništvu, a “Niš ekspres”- u pripadalo je formalno. Građani, koji tvrde da zemljište pripada njima, podneli su zahtev za restituciju, koji se i dalje razmatra. Međutim izvršen je postupak konverzije, u kojem je ovo zemljište iz državne prešlo u privatnu svojinu.

Živorad Jovanović, jedan od građana koji potražuju zemljište, kaže da je konverzija urađena sa lažnim planskim dokumentom. “Službena lica su, u navedenim postupcima, u celosti zloupotrebila zahtev  “Niš-Ekspresa” i pod izgovorom da je istom građevinsko zemljište bilo potrebno kao izgrađeno, navodno za redovnu upotrebu postojećih objekata, iza „zatvorenih vrata“ donela odluku. Rešenja su doneta samo i isključivo po slobodnoj oceni na osnovu „mišljenja“ „obaveštenja“ upravnih organa pred kojima su se vodili postupci (koja nisu pravno obavezujuća). Tako je “Niš-Ekspresu” protivpravno dodeljeno državno neizgrađeno građevinsko zemljište u površini od 6906,07 m2, za samo 9 evra po m2 ali ne za redovnu upotrebu izgrađenih objekata već za dalju trgovinu predmetnog građevinskog zemljišta kao neizgrađenog.”

Protest zbog isključenja građana iz postupka

Zbog ove protivprave konverzije grupa građana je podnela krivične prijave, međutim oni su u potpunosti isključeni iz postupka, tako što im nisu omogućili da u redovnom postupku dokazuju svoje pravo i zakonom zaštićene interese po Zakonu o restituciji na jednoj četvrtini od ukupne površine predmetne parcele.

Zatim je posredstvom, kako kažu, lažnog ovlašćenja “Delte” izvršen nezakonit upis parcele iz prava korišćenja u pravo privatne svojine u korist  “Niš-Ekspresa”. Posledica toga je nanošenje ogromne nenadoknadive materijane štete kako strankama u postupku, ovde uzbunjivačima-oštećenima, a još mnogo veću, ogromnu nenadoknadivu materijanu štetu budžetu države u vrednosti od preko 15 miliona evra.

Građani su prvi protest održali 18. juna, i nastaviće da potražuju svoja prava na borbu za povratak zemljišta koje im pripada. Podnete su privatne krivične tužbe protiv službenih lica Uprave za imovinu i katastra Niš pred Višim i Osnovnim sudom Niš još pre pet meseci.Sud još nije zakazao ročište pa iz tog razloga oštećeni su se pismeno obratili predsedniku navedenih sudova i protestovali ispred istih, dana 03.07.2020. godine, samo sa jednim zahtevom da se hitno zakaže ročište po tužbama.

 

 

 

 

Global Digital Clinik