Obustavljen tender za restauraciju Čegra. Jedini ponuđač – firma koja proizvodi hleb.

Bitka na Čegru

Tender Zavoda za zaštitu spomenika kulture za restauraciju spomenika Stevanu Sinđeliću na Čegru, propao je jer se odazvala samo jedna firma, koja se bavi proizvodnjom hleba i drugih proizvoda od testa.

Podsećamo, za restauraciju spomenika koji je poprilično dotrajao, opredeljeno je bilo skoro tri i po miliona dinara. Od ponuđača, javio se samo Milutin Jovanović PR pekarsko-trgovinska radnja Trimos Beograd sa ponudom od 5.837.088 dinara.

U odluci o obustavi tendera, stoji da je postupku javne nabavke referentni broj 0008/2023 dostavljena samo jedna ponuda koja je neprihvatljiva, s obzirom na to da ukupna cena ponude prelazi iznos procenjene vrednosti predmetne javne nabavke i raspoloživih sredstava, te se postupak obustavlja u skladu sa članom 147 stav 1 tačka 8) Zakona o javnim nabavkama, jer je nakon pregleda i stručne ocene ponuda utvrđeno da su sve neprihvatljive.