Izložba stripa i kolaža: Vladimir Stanković „Iluzije stvarnosti“

Izložba stripa i kolaža: Vladimir Stanković „Iluzije stvarnosti“
Izložba stripa i kolaža: Vladimir Stanković „Iluzije stvarnosti“

IZLOŽBA STRIPA I KOLAŽA: VLADIMIR STANKOVIĆ: „ILUZIJE STVARNOSTI“
PAVILjON U TVRĐAVI /12-31.jul/ -Otvaranje u petak 12.jula u 20 časova-

Vladmir Stanković svoj idejni koncept gradi oko medijski sveprisutne iluzije stvarnosti koja se formira pod uticajem različitih informacionih tehnologija kao reakcija na globalno stanje društveno-ekonomskih kriza.Svojim delovanjem vezanim za vizuelni jezik stripa i pop arta kritikuje hiperprodukciju materijalnog, širenje potrošačkog mentaliteta, kao i čovekovu sve veću zavisnost od tehnoloških pomagala u svakodnevici koja nas oktužuje.

Aktuelna društveno politička situacija kod nas i u svetu proizvela je pojavu ratova, emigranta, terorista i društvenih nemira koji su često predmet njegovog osnovnog interesovanja.

Istovremeno neprekidno zasipanje od strane medija banalnim predmetima i proizvodima modernog društva predstavlja paradoks jednog vremena na koji umetnik ukazuje koristeći se stripom i pop artom ne samo kao vrstom likovnog izražavanja, nego kao sredstvom masovne komunikacije.

Vladimir Stanković u svetu muzike, mode, reklama, dnevno-političkih događaja, pisanih i video sadržaja prikuplja elemente za vlastiti likovni govor koji sadrži jasnu notu sarkazma i ironije skrećući pažnju na sve veće odsustvo estetskih i moralnih kriterijuma u društvu

Vladimir Stanković je rođen 1969. godine u Nišu
Završio Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu (FPU) – odsek dizajn tekstila./1995. /Godine 2014. upisuje doktorske studije na FPU u Beogradu.
Radio je kao profesor u Srednjoj školi za tekstil i dizajn u Leskovcu, Narodnom Univerzitetu „Braća Stamenković“ u Nišu , Srednjoj Umetničkoj školi u Nišu i na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu.
Od 2015.godine radi kao redovni profesor, na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, katedra za industrijski dizajn tekstilnih proizvoda, dizajn tekstila, dizajn odeće.
Za Niško Narodno pozorište radio kostim za predstavu „Zona Zamfirova“ /2005./, oslikavao kostime za predstavu „Ulica Štap i Kanap“/2007./a za Lutkarsko pozorište u Nišu učestvuje u izradi lutki „Od ideje do lutke“/2009./, kao i izradu kostima za predstavu „Crvenkapa“ /2014./

Samostalno izlagao desetak puta.

Od 2015.godine radi kao redovni profesor, na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, katedra za industrijski dizajn tekstilnih proizvoda, dizajn tekstila, dizajn odeće.

Exe-Net