834 prijave porodičnog nasilja u Nišu: Na meti nasilnika i 41 dete

prijave porodičnog nasilja
Foto: Ilustracija, PrtSc

Tokom prošle godine, Centru za socijalni rad “Sveti Sava” u Nišu stigle su 834 prijave porodičnog nasilja. To je smanjenje u odnosu na 2018. i 2019. godinu kada je bilo 895 odnosno 1.008 prijava.

Prema podacima Centra za socijalni rad, od ukupno 834 prijava, prijave porodičnog nasilja najviše su podnosia odrasla lica, njih 587. 123 prijava odnosilo se na starije osobe, u 82 slučajeva žrtve porodičnog nasilja su bili mladi, u 41 slučaju deca, a jedno lice je nepoznate starosti.

Od ukupnog broja prijava za porodično nasilje, 502 bile su zbog fizičkog nasilja. Bilo je 329 prijava zbog psihičkog nasilja, a tri zbog seksualnog nasilja, prenosi Beta.

Podaci Centra za socijalni rad govore da deca najčešće trpe nasilje od strane roditelja ili vanbračnog partnera oca ili majke.

Mladi su najčešće žrtve vanbračnog partnera, potom bivšeg partnera, roditelja i brata ili sestre.

Kada je reč o odraslim osobama, nasilnik je u najvećem broju slučajeva bio bivši partner, potom supružnik, vanbračni partner, dete ili brat, odnosno sestra.

Starije osobe najčešće su žrtve svoje dece i supružnika, a potom srodnika iz porodice supružnika.

Od 123 prijava za nasilje nad starima u Nišu, čak 57 prijava bilo je zbog nasilja dece nad roditeljima.

Dostava hrane u Nišu