Zapisi o Nišu: Gradonačelnik koji je povezao Niš sa Beogradom i Sofijom

Stari Niš; Foto: realsanisave.com
Stari Niš; Foto: realsanisave.com

Za četiri godine izgradio je mostove i puteve, povezao je Niš sa Beogradom i Sofijom, kao i sa svim većim mestima na jugu Srbije. Sproveo je komunalno uređenje grada i raščistio njegove zakrčene i skučene sokake…

Prvi dom za nezbrinutu decu svih konfesija u Osmanskog carstvu osnovao je u Nišu.

Iskorenio je hajdučiju u Zaplanju i osnovao u Nišu prvi kreditni fond za zemljoradnike svih konfesija u Osmanskom carstvu. P

rvo udruženje za prevoz robe i putnika u Osmanskom carstvu osnovao je u Nišu, obnovio je Srpsku školu nakon sto je nastradala u požaru i osnovao je uz Bali-bejevu džamiju prvu sekularnu biblioteku u gradu.

Ohrabrivao je hrišćane da nastave sa izgradnjom niškog Sabornog hrama i bio najizdašniji ktitor ove srpske bogomolje, najveće do izgradnje Hrama Sv. Save.

Najveći gradonačelnik koga je Niš ikada imao

I nakon odlaska, Niš mu je ostao u srcu – prvi osmanski parobrod na Dunavu nazvao je po ovom gradu.

Hafiz Ahmet Šefik Midhat-paša (1822-1884) – najveći gradonačelnik koga je Niš ikada imao.

Milan Ranđelović – “Zapisi o Nišu (269-1877)”
Global Digital Clinik