Prečišćavanje vode u domaćinstvima

preciscavanje vode

Kako bi sačuvali i unapredili svoje zdravlje, pored hrane koju jedete neophodno je i da pazite na ono što unosite najviše, a to je voda.

Čista i zdrava voda za piće je neophodna za blagostanje celog organizma.

Nažalost, u većim delovima Srbije voda je često neispravna za piće. Čak i ona iz gradskog vodovoda, a naročito bunarska voda koja se ne kontroliše često.

U ovom članku  ćemo videti koja su to najčešći kontaminati koji se mogu naći u vodi i kako da ih na najefikasniji način eliminišete.

Najčešća zagađenja u vodi

Teški metali

Kada je reč o teškim metalima u vodi za piće, postoji zabrinutost zbog njihove toksičnosti po ljudsko zdravlje. Teški metali mogu dospevati u izvorišta prirodnim putem, ali i kao posledica ljudskih aktivnosti poput industrijskog zagađenja, poljoprivrede i otpadnih voda.

Najčešći teški metali koji se mogu naći u vodi za piće su:

Arsen

Ovo je izuzetno kancerogen teški metal. Pored opasnosti od razvoja kancera zbog dugotrajne konzumacije ove vode može doći i do problema sa stomakom, vrtoglavice i kardiovaskularnih problema.

Olovo

Ovaj teški metal dospeva u vodu kroz starije vodovodne cevi i boje na bazi ovog teškog metala. Povećana izloženost olovu može dovesti do neuroloških problema, oštećenja bubrega, problema s reproduktivnim sistemom.

Bakar

Iako je bakar potreban u tragovima za ljudsko zdravlje, prekomerna izloženost može izazvati gastrointestinalne smetnje i oštećenje jetre.

Kadmijum

Kadmijum se može oslobađati iz industrijskih postrojenja, posebno iz baterija i metalurških procesa. Dugotrajna izloženost kadmijumu može uzrokovati oštećenje bubrega, kostiju i pluća.

Cink

Cink je takođe važan za normalno funkcionisanje organizma, ali prekomerna konzumacija može dovesti do probavnih problema i ometanja apsorpcije drugih nutrijenata.

Organske materije

Određene organske materije mogu prouzrokovati neprijatan ukus i miris vode, kao i povećanu mutnoću. Organske materije mogu reagovati s dezinfekcionim sredstvima koji se dodaju u gradske vodovodne sisteme, kao što je hlor. Zbog ovoga dolazi do formiranja jedinjenja kao što su trihalometani koji su kancerogeni. 

Mikroorganizmi

Mikroorganizmi u vodi za piće su sitni živi organizmi koji mogu biti prisutni u podzemnim vodama, bunarima, jezerima, rekama ili tretiranoj vodi u vodovodnom sistemu. Neki od najčešćih mikroorganizama koji se mogu naći u vodi za piće uključuju bakterije, viruse, protozoe i alge. Zagađenje vode mikroorganizmima se dešavalo u Nišu i drugim mestima na jugu Srbije zbog nepostojanja sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

Pesticidi

Prekomerna upotreba pesticida i neadekvatno rukovanje može dovesti do kontaminacije površinskih i podzemnih voda koje se koriste za vodosnabdevanje, što može predstavljati ozbiljan problem za zdravlje ljudi i ekosistema.

Kamenac

Stvaranje kamenca u vodi je problem velikog broja domaćinstava.

Do taloženja kamenca dolazi kada se rastvorljive soli i minerali u vodi talože i stvaraju naslage.

Ove naslage uglavnom sadrže kalcijum karbonat i magnezijum karbonat.

Problem sa kamencom je da dovodi do zapušenja cevi, oštećenje grejača bojlera i drugih uređaja koji koriste vodu. Takođe, smanjuje efikasnost deterdženata i isušuje kosu i kožu. 

Za smanjenje tvrdoće vode i uklanjanje kamenca neophodno je omekšavanje vode.

preciscavanje vode

Uređaji za filtriranje vode

Kako bi uklonili sva navedena zagađenja koja se mogu naći u vodi najefikasniji način je ugradnja filtera za vodu.

Uređaji za prečišćavanje vode uklanjaju zagađenja, a zadržavaju normalan balans minerala i drugih materija u vodi.

Najefikasniji filteri za vodu su oni koji rade na principu reverzne osmoze, omekšavanja i UV sterilizacije.

Filteri za vodu ispod sudopere su najbolji način za prečišćavanje pijaće vode.

Revezna osmoza

Reverzna osmoza (RO) je proces prečišćavanja vode koji se koristi za uklanjanje širokog spektra nečistoća, uključujući soli, mikroorganizme, teške metale, sporedne proizvode dezinfekcije i druge suspendovane i rastvorene materije. Ovaj proces koristi polupropusne membrane koje omogućavaju prolazak vode kroz njih, ali zadržavaju većinu nečistoća. RO je jedan od najnaprednijih i najefikasnijih metoda tretmana vode, posebno za proizvodnju visokokvalitetne pitke vode i obradu industrijskih i otpadnih voda.

U RO procesu, voda pod visokim pritiskom prolazi kroz membrane koje imaju sitne pore. Ove membrane dozvoljavaju prolazak samo molekulima vode, dok veće nečistoće poput soli, bakterija, virusa, organskih materija i drugih suspendovanih čestica ostaju zaustavljene. Kao rezultat, proizvodi se prečišćena voda i koncentrovana voda s nečistoćama, koje se potom odvajaju.

Nano filtracija

Tehnologija nano filtracije je tehnologija kojom se uklanjaju najsitnije čestice veličine i do 1 nanometra što je i 100 puta manje od veličina bakterije. Ovako prečišćena voda se često koristi u medicinske i laboratorijske svrhe.

Smanjenje tvrdoće vode

Omekšavanje vode je proces uklanjanja jona kalcijuma (Ca2+) i magnezijuma (Mg2+), koji su odgovorni za tvrdoću vode. Tvrda voda sadrži visoke koncentracije ovih jona, što može uzrokovati probleme poput taloženja kamenca u cevima, grejnim uređajima, aparatu za kafu i slično, kao i smanjenje efikasnosti sapuna i deterdženata.

UV sterilizacija

UV dezinfekcija vode je efikasna metoda koja koristi ultraljubičasto (UV) zračenje za uništavanje mikroorganizama prisutnih u vodi. UV dezinfekcija se koristi u tretmanu vode za piće, vode u bazenima, vode za proizvodnju hrane i pića, kao i u industrijskim procesima.

Prečišćavanje bunarske vode

Prečišćavanje bunarske vode se vrši sa nekoliko različitih tehnologija jer ovakva voda često ima više zagađujućih materija od kojih su najčešće fekalne koliformne bakterija, metali, ali i krupne nečistoće poput peska.

Filteri za vodu kompanije Aquafilter su najmoderniji filteri, proizvedeni u Evropskoj Uniji.

Posedujemo znanje i tehnologije za kompleksna rešenja za prečišćavanje vode kako za domaćinstva, tako i za industriju.