Gradonačelnik koji zaslužuje poštovanje Nišlija: Ahmed Midhat paša

midhat paša
Stari Niš

Ahmed Midhat paša je za tri godine svog boravka u Nišu učinio dosta naš grad. Ovaj gradonačelnik i dan danas zavređuje poštovanje Nišlija.

Ahmed Midhat paša je osmanski političar i reformator, koji je za vreme upravničkog mandata u Nišu sa uspehom ostvario niz projekata preuzetih iz Zapadne Evrope, piše Istorijski arhiv. U našem gradu boravio je od 1861. do 1864. godine.

Midhat paša
Ahmed Midhat paša. Foto: Istorijski arhiv

Njemu možemo pripisati sledeće zasluge.

  • Uređenje vojnog stanja. Izgradnjom kasarne i dislokacojom vojnika iz centra grada umirio je tenzije između hrišćanskog stanovništva i vojnika.
  • Uređenje puteva. Nakon uređenja puteva pod upravom Midhat paše transport robe je ušestostručen.
  • Osnovao “Špeditersku kompaniju za prevoz robe i putnika“.
  • Osnovao Menafi sanduk – finansijsku instituciju koja je konsolidovala gradski budžet. Iz ovog budžeta korišćena su sredstva za javne radove, kao i za radove na Sabornom hramu. Posle oslobođenja 1878. godine srpske vlasti su preuzele ovu instituciju i modifokovale je za svoje potrebe. Ovim sredstvima srpske vlasti su izgradile vodovod, zgradu Gimnazije, poljoprivrednu stanicu…
  • Podigao je bolnicu kod Ćele Kule. Bolnicu sa najboljim sanitarnim uslovima svoga vremena. Ova bolnica je postala jezgro današnje vojne bolnice.
  • Intenzivan rad na pacifikaciji između muslimanskog i hrišćanskog stanovništva. Želeo je da ukloni Ćele Kulu, kao simbol turskog terora, ali nije uspeo zbog jakog protivljenja muslimanskog stanovništva.
  • Podigao Islahanu. Vaspitni dom za nezbrinutu decu svih vera, koja je imala obrazovni i socijalnu karakter. Radila je kao sirotište, zanatska škola, ambulanta… U osmanskoj štampi Islahana u Nišu je okarkterisana kao “prva moderna zanatska škola u Carstvu”
  • Lično angažovanje, kao i donacija za podizanje Sabornog hrama u Nišu.

Iako je Midhat paša, pre svega, bio političar koji je gledao najbolji interes svoje države, shvatio je da evropska civilizacija ide u drugačijem smeru i želeo je da uvede novine. Jedna od tih novina je poštovanje hrišćanskog stanovništva i njihovih potreba.

S toga, može se smatrati da je Midhat paša svojim angažovanjem zaslužio poštovanje Nišlija.