Dan socijalne pravde: Stopa siromaštva u Srbiji 25,5 odsto

Ombudsman
Zoran Pašalić, Zaštitnik građana; Foto: ombudsman.rs

U svetu se danas obeležava Dan socijalne pravde, posvećen borbi protiv siromaštva, nezaposlenosti i pružanju jednakih šansi za sve.

Zasnovana na principima jednakosti, uvažavanja različitosti i zaštite ljudskih prava u svim područjima života, socijalna pravda predstavlja osnovni preduslov za ostvarivanje mirnog i prosperitetnog života svih građana u drštvu, navodi se u saopštenju zaštitinika građana.

Prema zvaničnim podacima stopa siromaštva u Srbiji je 25, 5 odsto među kojima su pored dece u posebnom riziku od nemaštine stariji i osobe sa invaliditetom.

“Neprekidnim podsećanjem na značaj ovih vrednosti i iskorenjivanjem glavnih prepreka u ostvarivanju socijalne pravde kao što su siromaštvo, nejednakost, nezaposlenost i nasilje oblikujemo humano društvo koje neguje dostojanstvo svih svojih građna”, izjavio je Zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 20. februara, Svetskog dana socijalne pravde.

To je društvo koje podstiče solidarnost i odgovornost za one koji su najugroženiji i najranjiviji i koji bez pomoći šire društvene zajednice ne mogu rešiti svoje osnovne egzistencijalne probleme.

Stopa siromaštva
Stopa siromaštva u Srbiji 25,5 odsto; Foto: Pixabay

Javni poziv za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2017. godini

Zaštitnik građana, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština – Savezom gradova i opština Srbije, dodeljuje nagradu gradovima i opštinama koji su u 2017. godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji.

Na ovaj način, Zaštitnik građana želi da promoviše primere dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou.

Cilj je da ostvari bolju međusobnu saradnju sa gradovima i opštinama u Srbiji kako bi se utvrdila stanja u oblasti pristupačnosti i uzroka zbog kojih se ne primenjuju propisi koji garantuju prava na pristupačnost javnih objekata, službi i usluga osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju ili komunikaciji.

Takođe, ova inicijativa će pružiti značajne informacije za formulisanje preporuka i planova za unapređivanje pristupačnosti u okviru nadležnosti gradova, opština i gradskih opština.