Uputstvo za dobijanje gradske karte na teritoriji Grada Niša

Naplatna rampa
Naplatna rampa. Foto: Arhiva, Ilustracija

Protokolom o saradnji između JP ”Putevi Srbije” i Grada Niša, građanima opštine Crveni Krst, Medijana, Palilula, Pantelej i Niška Banja, omogućeno je da kao fizička lica, odnosno korisnici motornih vozila prve kategorije budu oslobođeni od plaćanja putarine za upotrebu dela deonica autoputa E-75 i E-80, odnosno svih relacija između sledećih naplatnih stanica: Niš jug, Niš sever, Niš istok i Niš Malča.

Troškove ostvarene putarine, u skladu sa važećim uslovima, snosi Grad Niš.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZDAVANjE GRADSKE KARTE:
Za podnošenje zahteva za izdavanje Gradske karte, u slučaju ispunjavanja gore navedenih uslova, potrebno je sledeće:

Popunjen online obrazac (na strani )
*Fotokopija lične karte (za karte sa čipom, odštampani podaci)
*Odštampani podaci koji su sadržani u čipu saobraćajne dozvole
*Fotografija, u boji, podnosioca zahteva, rezolucija 450x530px
Prilikom podnošenja zahteva za zamenu gradske karte, korisnik je u obavezi da vrati prethodnu (staru) gradsku kartu.
*označenu dokumentaciju prilažete uz elektronski obrazac

Nakon potvrde slanja popunjenog zahteva i predmetne dokumentacije, dobićete zavodni broj predmeta, u slučaju eventualne pretrage ili informisanja o statusu predmeta.

ROK IZRADE GRADSKE KARTE
Rok izrade Gradske karte je 8 dana od dana popunjavanja obrasca, pod uslovom da je predmetna dokumentacija kompletna.

PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA GRADSKE KARTE:
– Vlasnik Gradske karte se oslobađa plaćanja posebne naknade (putarine) autoputa na navedenoj relaciji i na relacijama unutar iste.
– Vlasnik Gradske karte obavezuje se da prilikom uključivanja na autoput, uzme magnetnu karticu i istu preda na izlaznom naplatnom mestu uz davanje Gradske karte na uvid.
– Vlasnik ove Gradske karte koji je koristio relaciju izvan okvira navedene relacije, obračunaće se naknada po magnetnoj kartici, bez obzira što poseduje Gradsku kartu.
– Vlasniku Gradske karte obračunaće se i naplatiti najduža relacija odgovarajuće deonice sa troškovima vanrednog postupka ukoliko: na naplatno mesto dođe bez magnetne kartice, sa oštećenom magnetnom karticom i sa karticom starijom od 24 časa.
– Gradska karta važi isključivo uz prisustvo vlasnika u vozilu.

Za sve dodatne informacije o uslovima korišćenja Gradske karte možete kontaktirati naš Korisnički centar 0800 100 104 .

Zahtev se upujuće Javnom preduzeću „Putevi Srbije“, na čijoj zvaničnoj internet stranici se nalazi onlajn obrazac (www.putevi–srbije.rs u odeljku PUTARINA / GRADSКE КARTE / GRADSКE КARTE NA TERITORIJI GRADA NIŠA.)

Građani koji nemaju pristup internetu mogu se obratiti gradskom uslužnom centru u Nišu, u ulici Nikole Pašića br. 24, gde će ovlašćeno lice zahtev poslati umesto njih. Gradska karta izdaje se za period od tri godine.

Nakon isteka roka važenja, gradska karta se zamenjuje ili se produžava.

JP „Putevi Srbije“ dostavljaju korisniku gradsku kartu putem pošte na adresu iz lične karte.

Global Digital Clinik