Toma Zdravković: Težak život koji se krije iza romantizovanih priča

Toma Zdravković
Izvor: Luftika

Toma Zdravković, boem, pevač narodne muzike, koji je obeležio osamdesete godine prošlog veka.

Povodom tridesetogodišnjice Tomine smrti biće snimljen film, u kojem će se prikazati njegov životni put i teškoće sa kojima se Toma Zdravković borio. Sigurno je da će film prštati od biografije koja je na neki način i bila film.

Od te biografije kojoj se dive ali ne bi voleli da je baš njihova, jer identifikacija sa Tomom je u ljubavnom bolu, kafanskoj kapitulaciji ali ne i ranoj životnoj kapitulaciji koja se iskreno ne priželjkuje, piše Branko Rosić.

Global digital clinic