Sve više prijava rada na crno

Do 17. marta pristiglo je 1536 telefonskih prijava protiv rada na crno i 27 elektronskih putem sajta www.recineradunacrno.rs, izjavio je Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kako je istako, nadležna inspekcija je proverila te prijave.

“Od tih 19 slučajeva samo dva su bila koja nisu imala uporište, a na čak 17 je otkriven veliki broj radnika na crno. To znači da naši građani pokazuju odgovornost i prepoznaju opasnost ove pojave, jer borba protiv rada na crno donosi svima dobit”, istakao je ministar Đorđević.

Inspektorat za rad nastavlja aktivan rad na suzbijanju sive ekonomije redovnim i vanrednim kontrolama, 24 sata dnevno

U okviru projekta „Reci NE radu na crno“, koji sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za samo dva dana od aktiviranja besplatne telefonske linije za prijavu rada „na crno“ bilo je 580 poziva.

Podsetimo, građani Srbije mogu anonimno, pozivom na broj 0800 300 307 da prijave ukoliko su radno angažovani bez zaključenog ugovora o radu, kao i svaku drugu nezakonitost u radu.

Na osnovu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koje su podnosili inspektori rada, poslodavci su kažnjeni novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 231.584.100,00 dinara.
Na osnovu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koje su podnosili inspektori rada, poslodavci su kažnjeni novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 231.584.100,00 dinara.