Rast i praćenje rasta kod dece

rast deteta

Rast je najvažnije obeležje deteta i adolescenta. Kada govorimo o rastu,mislimo na rast u visinu/dužinu,obim glave i telesnu masu.

Normalno rastenje je najbolji pokazatelj zdravlja deteta, adekvatne ishrane i povoljnog psihosocijalnog okruženja.Za početak ćemo se zajedno baviti poremećajem rasta u visinu.

Otkrivanje poremećaja rasta pretpostavlja dobru saradnju roditelja i pedijatra na:

– Poznavanju glavnih karakteristika normalnog rastenja od rođenja do odraslog doba
– Redovnom merenju telesne visine/dužine jednom godišnje i unošenjem u zdravstveni karton i
– Poređenjem telesne visine(TV) sa referentnim vrednostima visina zdrave dece istog uzrasta i pola u grafikonu rastenja.

Nizak rast označava telesnu visinu koja je ispod 3.percentila ili je više od 2 standardne devijacije (SD) ispod proseka, za odgovarajući uzrast i pol.

Normalna telesna visina se nalazi u rasponu od -2SDdo+2SD.
Učestalost fiziološki niskog rasta je 84-89% u ukupnom broju dece sa niskim rastom u razvijenim zemljama.

Poželjno je blagovremeno selektovati fiziološki od drugih oblika niskog rasta jer fiziološki nizak rast ne zahteva lečenje, već samo praćenje rasta.

Mr sc.med.dr Snežana Jovanović
Specijalista pedijatar-endokrinolog

Poliklinika Anima plus

Bulevar Nemanjića 85a,
Tržni centar zona 2, lokal br. 69
18000 Niš

018 305 346
060 734 90 00

animaplusnis@gmail.com
www.animaplus.rs