Put inženjering

Put inženjering 28 godina apsolutne posvećenosti i predanosti fer poslovanju vremenom je rezultiralo proširenjem proizvodnog kapaciteta, poslovnim uspehom i ostvarivanjem jakih veza sa našim saradnicima i klijentima.

Apsolutna posvećenost i predanost fer poslovanju vremenom su rezultirale proširenjem proizvodnog kapaciteta, poslovnim uspehom i ostvarivanjem jakih veza sa našim saradnicima i klijentima. Iz godine u godinu sprovodili smo planove u dela, jačali, iskustveno se nadograđivali, širili ponudu naših usluga i održavali kvalitet gradnje i poslovanja na najvišem nivou. Svaka godina unazad za nas je značajna, no neke od njih smatramo presudnim.

ISTORIJA

 

1992. Osnivanje kompanije
Godina osnivanja kompanije. U početnom periodu osnovna delatnost kojom smo se bavili bila je izgradnja puteva i infrastrukture u niskogradnji, otud i naziv kompanije PUT INŽENJERING.

2000. Eksplotacija šljunka
Kupovinom šljunkare na Južnoj Moravi, započinjemo sa separisanjem i eksploatacijom šljunka.

2002. Prva fabrika betona
Proširujemo domene i otvaramo prvu fabriku betona. U blizini fabrike betona gradimo upravnu zgradu, halu i pomoćne objekte, što će kasnije prerasti u naš proizvodno-administrativni kompleks u kome smo danas. Ugovaramo kapitalne projekte i modernizujemo građevinsku mehanizaciju i transportna sredstva.

2005. Modernizacija i automatizacija
Modernizujemo fabriku betona novim softverom za upravljanje proizvodnje betona i postižemo kompletnu automatizaciju dozatora cementa, frakcija i vode u procesu spravljanja betona. Kupujemo nove auto-miksere i pumpu za beton.

2007. Kamenolom Bela Palanka
Zatvaramo šljunkaru i započinjemo radove na otvaranju kamenoloma na teritoriji opštine Bela Palanka.

2009. Prefabrikovana konstrukcija
Počinjemo proizvodnju prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata i građenje montažnih armirano-betonskih konstrukcija.

2011. Prednapregnute šuplje ploče
Kupujemo opremu i obezbeđujemo uslove za proizvodnju prednapregnutih ošupljenih ploča. Proširujemo proizvodni pogon i radimo rekonstrukciju poslovnih prostorija. U sastav opreme uključujemo mobilnu betonsku bazu, kapaciteta 100m3/h.

2012. Sertifikacija
Sertifikacija integrisanog menadžment sistema (ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001).

2014. Nova fabrika betona
U krugu fabričkog kompleksa postavljamo još jednu potpuno automatizovanu fabriku betona i postrojenje za recikliranje svežeg betona.

2015. Povećanje kapaciteta proizvodnje
Modernizacijom kamenoloma dupliramo njegov kapacitet proizvodnje. Inovacijama i dopunom opreme i poboljšanjem fabričkih uslova povećavamo kapacitet i ubrzavamo proizvodnju prefabrikovanih elemenata.

2016. Pogon Železnik/Beograd
Otvoren je pogon za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata i u Beogradu u Železniku

2017. CE znak
Dobijamo CE znak za betonske elemente kao dokaz usaglašenosti proizvoda sa direktivama EU o bezbednosti proizvoda.

2019. Pogon Nova Pazova
Otvoren je nov, moderan pogon u Novoj Pazovi za proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata.

REFERENCE

Selekcija naših mnogobrojnih završenih projekata – OVDE

Global Digital Clinik