Privatni detektivi u Srbiji

Tajno pracenje

Godine 2019 godine na globalnoj listi najvrednijih strateških resursa na svetu, koja se objavljuje svake godine, nakon dugog niza godina sa nepromenjenim rasporedom, dolazi do smene na poziciji broj 1.

Informacija je pretekla naftu i tako postala najvredniji strateški resurs na svetu. Razlog za smenu na vrhu liste je taj što proverena i pravovremena informacija ima vrednost koja je neprocenjiva.

Pravovremena informacija Vam omogućuje da pobedite u ratu, da uništite svoje neprijatelje, da stvorite imperiju, da ispišete stranice istorije, da promenite geopolitičku situaciju u svetu. Kada analiziramo ovu činjenicu onda ne treba da nas čudi što je trgovina i razmena informacija vekovima unazad u svetu ozbiljan biznis.

U Srbiji je u prošlosti pristup informacijama bio rezervisan za državni aparat, novinske agencije, obaveštajne službe i razne druge institucije.

2017 godine donesen zakon o detektivskoj delatnosti, čime se zvanično omogućava privatnim pravnim subjektima da se bave prikupljanjem informacija od određenog značaja, a zakonskim izmenama se regulisalo poslovanje detektivskih agencija.

Ceo sektor detektivske delatnosti je poveren MUP-u na kontrolu, pa tako MUP kontroliše ceo proces, od obuke, licenciranja fizičkih i pravnih lica do kontrole nad poslovanjem. Sada svako ko želi da dođe do određenih informacija do kojih možda ne može da dođe sam, ili nema vremena, resursa ili jednostavno ne želi da se bavi time lično, može da angažuje posrednika, odnosno da se obrati detektivskoj agenciji.

Dovoljno je da pokrenete pretragu na internetu preko google pretraživača i dobićete listu na kojoj se nalazi svaka licencirana detektivska agencija koja nudi detektivske usluge legalno, zajedno sa podacima o kontaktu, a na Vama je šta ćete dalje činiti. Samo da naglasimo da iako je donesen zakon, i dalje postoje agencije i pojedinci koji posluju ilegalno i lažno se predstavljaju kao privatni detektivi, tako da savetujemo svakoga da se pripazi i da proveri sa kim ulazi u poslovni odnos, jer ima prevaranata u ovom poslu. Obavezno proverite da li imaju licencu sa pečatom MUP-a.

Takođe, ukoliko Vam nude neke usluge koje deluju kao scene iz filmova o Džejmsu Bondu, najverovatnije su u pitanju prevaranti. Na primer, ako Vam neko kaže da može da “upadne” u bilo koji telefon ili kompjuter, znajte da Vas lažu jer to može samo policija i da na osnovu sudskog naloga. U Srbiji trenutno postoji oko 10 do 15 aktivnih detektivskih agencija, od kojih se većina nalazi u Beogradu.

Što se tiče detaljnije situacije sa privatnim detektivima u Srbiji, obučenosti kadra, nivoa kompetentnosti ovlašćenih lica, kvaliteta ponude usluga, kao i aktuelnosti u smislu usaglašenosti ponude sa svetskim trendovima u razvijenijim državama, možemo zaključiti da Srbija drži korak sa svetom.

Većina agencija posluje profesionalno i uglavnom su lica koja rade u agencijama iskusni operativci sa višedecenijskim iskustvom. Jedan krupna razlika koja se može primetiti između nas i agencija na Zapadu jeste nivo saradnje između detektivskog sektora sa jedne strane i organa javne bezbednosti, pravnim sistemom i upravom za izvršenje krivičnih sankcija sa druge strane, koja je na daleko višem u razvijenijim zemljama sveta, gde je to već višedecenijska tradicija, što je i normalno sa obzirom da je u tim državam detektivska delatnost pravno regulisana pre mnogo decenija, za razliku od Srbije, gde je zakon skoro donesen.

U Americi ta saradnja postoji još od vremena divljeg zapada – bande Džesija Džejmsa i Pinkerton detektivske agencije. Od donošenja zakona U srbiji jedina bitna izmena i dopuna je jedan amandman  kojom je dozvoljeno poslodavcima da angažuju detektivske agencije radi provere lažnog bolovanja, kojih je preko prema statistici preko 50%. Što se tiče usavršavanja zakonskih odredbi, unapređenje zakona se sprovodi kroz stručni savet za unapređenje detektivske delatnosti.

 

Photo by Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images

Regulisanje privatnog sektora bezbednosti, sa sobom je povukao neke nove trendove u javnom životu, kao i „privatizaciju“ određenih forenzičkih metoda, pa je tako od 2005 godine u Srbiji poligraf, popularan “detektor laži” postao javno dostupno sredstvo koje je moguće koristiti u privatne i poslovne svrhe. Glavni preduslov za sprovođenje testa je da ispitanik dobrovoljno pristane da se podvrgne poligrafskom ispitivanju i da to potvrdi potpisom na formularu za pristanak na poligraf. Danas u Srbiji detektivske agencije sarađuju sa poligraf centrom i poligrafsko ispitivanje je sve popularnija usluga koju sve više traže i fizička i pravna lica.

Najbolji način za odabir agencije za pružanje detektivskih usluga jeste preporuka nekoga ko je već imao iskustva sa agencijom. Ukoliko ne poznajete nikoga takvog, pretragom na Internetu možete videti listu licenciranih detektivskih agencija sa ocenama i preporukama onih koji su već koristili njihove usluge.

To što ste kontaktirali agenciju ne znači da njihov privatni detektiv ima bilo kakvu obavezu prema Vama, oni zadržavaju diskreciono pravo da prihvate ili odbiju Vaš slučaj jer svaka agencija ima svoje interne kriterijume za odabir klijenata i prihvatanje slučaja. Isto tako, niko nije dužan da Vam obrazloži zbog čega ne mogu ili ne žele da private Vaš slučaj. Treba biti razuman.

Važno je da detektivska agencija garantuje diskreciju Vama kao klijentu i da Vam pruži kvalitetnu uslugu, da Vi budete zadovoljni, i naravno, da agencija deluje u okviru zakona.

Najbolje bi bilo da pokušate da se raspitate kod nekoga od poverenja i da kontaktirate agenciju na preporuku nekoga ko je već koristio usluge i bio zadovoljan istim jer je dobro odrađen posao najbolja moguća preporuka.

Global Digital Clinik