PRILIKA ZA ZAPOSLENJE: Posao za 65 zdravstvenih radnika u KC Niš

Posao
Posao za 36 radnika u KC Niš

Prema konkursu, koji je u skladu sa zakonskim odredbama, Klinički centar Niš zaposliće ukupno 65 zdravstvenih radnika na određeno radno vreme sa punim radnim vremenom i dva zdravstvena radnika na neodređeno vreme.

Tačnije, konkursom se traži 50 zdravstvenih radnika, 11 doktora medicine – spacijalista i dva diplomirana fizičara na određeno vreme, kao i dve pedijatrijske sestre na neodređeno vreme.

Veliko interesovanje za radna mesta u KC Niš

“Konkurs je raspisan za prijem 13 viših i 25 medicinskih sestara-tehničara, zatim za 4 pedijatrijske sestre, 1 laboratorijskog tehničara, 5 viših radioloških tehničar, 1 višeg fizioterapeuta i 1 akušerske sestre. Ovih 50 zdravstvenih radnika biće primljeno na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom”, navodi se u oglasu KC Niš.

OGLAS ZA PRIJEM 50 ZDRAVSTVENA RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

OGLAS ZA PRIJEM 2 ZDRAVSTVENA RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

OGLAS ZA PRIJEM 2 DIPLOMIRANA FIZIČARA NA ODREĐENO VREME

OGLAS ZA PRIJEM 11 DOKTORA MEDICINE – SPECIJALISTE NA ODREĐENO VREME

Raspisan je i konkurs za prijem dva diplomirana fizičara i 11 lekara specijalista

“Traže se 4 doktora medicine specijalista radiologije, kao i po jedan doktor medicine spcijalista radijacione onkologije, kardiohirurgije, neurohirurgije, urologije, ginekologije i akušerstva, vaskularne hirurgije i opšte hirurgije”, precizirano je u oglasu niškog Kliničkog centra. 

Interesovanje za popunu radnih mesta u ovoj zdravstvenoj ustanovi je veliko, a prijavljene kandidate ocenjivaće posebno oformljena Komisija koja će na osnovu uvida i prispelu dokumentaciju prijavljenih kandidata odabrati one zdravstvene radnike koji ispunjavaju uslove oglasa i koji će ući u uži izbor za prijem u radni odnos.

“Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem zdrastvenih radnika u radni odnos doneće direktor Kliničkog centra na osnovu izveštaja Komisije”, piše u oglasu za prijem zdravstvenih radnika KC Niš.

Obaveštenje o terminu za obavljanje razgovora prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa sa Komisijom biće  objavljeni na internet prezentaciji KC Niš.

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa.

Global Digital Clinik