Peron sreće: Nišlije vole “Baba Milku” malu parnu lokomotivu

Baba Milka iz niškog ugla naše čitateljke Natalije Milenković

Jedna od turističkih atrakcija za sve one koji posete Niš je “Baba Milka”, ali je posebno vole i same Nišlije.

Naša čitateljka, Natalija Milenković poslala nam je fotografiju “Baba Milke” koju je nazvala “Niš u srcu”.

Hvala Nataliji što nas je podsetila na našu malu rudarsku parnu lokomotivu.

Odakle je doputovala “Baba Milka”?

“Baba Milka” je ranije, ako se sećate, bila u parku Čair. Deca su se igrala oko nje, tu su se rađale i prve ljubavi… Međutim, često su Nišlije po njoj crtale grafite…. ali to sada više nije tako… Sada je na tzv. peronu sreće u Nišu.

Naime, ova lokomotiva je bila postavljena u parku Čair 1968. godine, kada je građen pionirski saobraćajni poligon.

Preuzeta je iz rudnika mrkog uglja Jelašnica, koji je zatvoren avgusta 1967. godine.

Rudnik uglja Jelašnica na početku svoga rada
Rudnik uglja Jelašnica na početku svoga rada

Rudnik Jelašnica je posedovao dve takve lokomotive, koje su vukle rudarske vozove sa ugljem od separacije u Jelašnici do pretovarne rampe na železničkoj stanici Niška Banja.

Rudnik uglja Jelašnica imao je vrlo kvalitetan mrki ugalj. Eksploatacija uglja počela je
krajem 19. veka. U vreme Prvog svetskog rata njegovu ekspolataciju su preuzeli Nemci.

1927. godine pronađen je ugalj na drugo lokaciji, a novo okno otvoreno je 1929. godine.
Uoči Drugog svetskog rata prozvodnja je dostizala i do 120 tona dnevno. Za prevoz su
se koristile volovske zaprege i dva kamiona za transport do Niške Banje gde se pretovarao u vagone.

Nakon Drugog svetskog rata rudnik je nacionalizovan. Kako bi se rešio problem transporta 
izgrađena je pruga koloseka do Niške Banje…

Dužina ove rudarske pruge je bila 4,3 km. Rudarski vozovi sastojali su se od 7-8 vagona sa po 10 tona uglja, ukupno sa 80 tona uglja u jednoj smeni saobraćalo je 6-7 vozova, a u izuzetnoj situaciji i do 15.

Sačuvana “Baba Milka”, a gde je “Baba Kata”?

Rudnik Jelašnica je 1952. godine, po odluci Ministarstva rudarstva NR Srbije, preuzeo od Rudnika kamenog uglja Jerima u Rakiti dve lokomotive, 12 četvoroosovinskih vagona nosivosti od po 10 tona i sa dva putnička dvoosovinska vagona.

Ovim lokomotivama su jelašnički rudari dali imena Baba Milka i Baba Kata.

“Baba Milka” je 1968. godine dospela do parka Čair, a od Dana železničara, 15. septembra 2011. godine je na Trgu kralja Aleksandra pored zgrade Saobraćajne sekcije Niš, ranije ŽTP-a Niš.

Evo kako je pre sedam godina taj svečani čin izgledao:

"Baba Milka" u novom sjaju
“Baba Milka” u novom sjaju u blizini Pravnog i Ekonomskog fakulteta