Multidisciplinarni pristup zdravstvenoj zaštiti dece

Foto: Anima plus
Foto: Anima plus

Sistemski, integrativni i multidisciplinarni pristup zdravstvenoj zaštiti dece; pedijatrija, neurologija, mentalno zdravlje

Poliklinika Anima plus je ustanova gde je na jednom mestu dostupno sve vezano za zdravstvenu zaštitu vaše dece (procena pedijatra, neonatloga, psihijatra, psihologa, pedagoga, defektologa, logopeda, neurologa) i gde ćete obaviti sve preglede u vrlo kratkom vremenskom roku od par dana a koji u redovnoj proceduri mogu da traju i do šest meseci. Zahvaljujući usklađenom zajedničkom funkcionisanju stručnog pedijatrijskog, psihijatrijskog, psihološko-defektološkog i neurološkog tima dobićete kompletan izveštaj o razvoju Vašeg deteta gde svako od članova procenjuje dete i daje mišljenje i predlog adekvatnog tretmana.

Osnovna pedijatrijska delatnost je usmerena ka preventivnim pregledima dece svih uzrasta od rođenja do punoletstva kao i pregledima bolesne dece.

U veoma prijatnom ambijentu prilagođenom deci, tim pedijatara naše poliklinike nudi kvalitetne i stručne odgovore na sva vaša pitanja vezana za razvoj i zdravlje vašeg deteta.

Preventivna pedijatrija je usmerena ka zdravoj deci u okviru koje obezbeđujemo:

 • Praćenje napredovanja deteta u visini i težini,
 • Praćenje pravilnog psihomotornog razvoja deteta i rano otkrivanje svih vrsta razvojnih poremećaja,
 • Saveti za negu, ishranu, pravilan san i igru deteta,
 • Sistematski pregledi,
 • Stalno i povremeno praćenje zdravstvenog stanja dece u vrtiću i školi.

Opšta pedijatrija je usmerena ka lečenju bolesne dece. U okviru ove oblasti pružamo sledeće usluge:

 • Pregled pedijatra;
 • Lečenje dece po savremenim pedijatrijskim principima;
 • Saveti roditeljima za negu i ishranu bolesnog deteta;
 • Obuka roditelja u prepoznavanju bolesnog stanja deteta i pružanju prve pomoći kod povišene temperature, povraćanja, proliva, alergije, kašlja;
 • Praćenje dece sa hroničnim bolestima,
 • Tumačenje hematoloških, biohemijskih, mikrobioloških i dr. analiza.

Stručni pedijatrijski tim čine: mr sc.med.dr Snežana Jovanović, specijalista pedijatar-endokrinolog, dr Jadranka Bonić, specijalista pedijatar, dr Tatjana Trajković, specijalista pedijatar, dr Žaklina Milošević, neonatolog.

Pored stručnjaka iz oblasti pedijatrije, tu je i naš tim stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja i dečje neurologije specijalizovan za prevenciju, rano dijagnostikovanje, tretman i lečenje svih vrsta psiholoških, psihijatrijskih, razvojnih i neuroloških smetnji i poremećaja: dr Margo Božinović-Stanojević, dečji i adolescentni psihijatar, prim. dr Gordana Jovanović, neuropsihijatar, dečji neurolog, prim. dr Dragana Krasić, dečji i adolescentni neuropsihijatar, mr Sanja Trajkov, spec.pedagog-defektolog, Jelena Krstić, psiholog, dr Ivan Ilić, dečji neurolog, koji holistički i kontinuirano rade sa decom težeći zaštiti i očuvanju zdravlja dece kako psihološkog tako i telesnog sa ciljem da interesi deteta uvek ostanu primarno pitanje.

Povezanost stručnjaka iz različitih oblasti zdravstvene zaštite dece omogućava da i roditelji i porodica bolje razumeju problem i lakše dođu do rešenja.

Poliklinika Anima plus
Bulevar Nemanjića 85a,
Tržni centar zona 2, lokal br. 69
18000 Niš

018 305 346
060 734 90 00

animaplusnis@gmail.com
www.animaplus.rs

Pratite nas na Facebooku