Međunarodni dan znakovnog jezika obeležava se danas

međunarodni dan znakovnog jezika

Znakovni jezik gluvonemih specifičan je način komunikacije koji uključuje govor tela i facijalnu ekspresiju da bi izrazio saopštenja govornika. Danas se obeležava Međunarodni dan znakovnog jezika.

Rezolucija Evropskog parlamenta u Strazburu doprinela je tome da se na mnogim lingvističkim katedrama širom Evrope znakovni jezik proučava kao zasebni jezik manjina, čime je znakovni govor dobio lingvistički status znakovnog jezika.

Prema statističkim podacima Svetske federacije gluvonemih u svetu postoji oko 72 miliona gluvonemih osoba koje koriste oko 300 različitih vrsta znakovnih jezika koji se strukturno razlikuju od govornih jezika. Međunarodni dan znakovnog jezika proslavlja ove neverovatne znakovne sisteme koji su gestikulaciju izdigli iz njene primarne fiziološke funcije i podarili joj dublji smisao.

Svetska federacija gluvonemih osnovana je 23. septembra 1951, pa se u skladu sa tim ovaj datum obeležava kao Međunarodni dan znakovnog jezika

Pozdraviti gluvonemu osubu na znakovnom jeziku i učiniti da se oseća prihvaćenim jer razumemo jezik na kome ona komunicira jeste najbolji način da proslavimo ovaj dan. 

Koliko je važno iskoristiti društvene medije, kreirati vlastiti događaj, a time se i priključiti manifestaciji obeležavanja dana gluvonemih osoba pokazali su glumci dramske sekcije GOGN Niš i glimci Akademskog pozorišta SKC-a iz Niša. Oni su stvorili predstavu na znakovnom jeziku, koja je razumljiva širom sveta.

Zbog trenutne epidemiološke situacije glumci nisu bili u moguđnosti da realizuju premijeru, ali su kreirali video performans pod nazivom Prvobitni instinkt”. Naime, radnja ovog performnsa odigrava se u skloništu, budući da su junaci bili prinuđeni da potraže sigurno mesto nakon izbijanja niza katastrofa na Zemlji. Među njima je bilo i gluvonemih, tako da su, da bi se sporazumeli, bili prinuđeni da stvore nov jezik na kome će se dalje odvijati njihova komunikacija. 

Kako izgleda svet bez reči uz upotrebu gesta mimike prikazaće nam glumci ovog performansa neverbalnog tipa: Jovana Živanović, Milica Đokić, Dragan Pavlović, Petar Ščepihin, Nemanja Dimitrijević u režiji Mladena Milojkovića i Milica Lazarević.

Autori ovog projekta, Milica Lazarević, Mladen Milojković, Milica Bogdanović i Emilija Radovanović, ovim projektom postavili su temelje inkluzije koja će biti realizovana u Nišu.

Autor: Dragana Dimitrijević