Koordinacio telo za posledice NATO bombi 12. juna

Da se ne zaboravi
Da se ne zaboravi

Koordinaciono telo koje će ispitivati posledice NATO bombardovanja Srbije na ljude i životnu sredinu biće formirano 12. juna, pišu „Večernje novosti“.

List navodi da će telo, čije je osnivanje inicirala grupa stručnjaka različitih profila, okupljena oko inicijative da se utvrde posledice ekološke katastrofe izazvane bombardovanjem 1999. godine, odmah početi sa prikupljanjem i analizom podataka, kako iz arhiva, tako i sa terena.

„Novosti“ navode da će Koordinaciono telo raditi paralelno, nezavisno od nedavno osnovane skupštinske komisije koja ima isti cilj – da utvrdi posledice NATO bombardovanja. 

Navodi se da će jedan od prvih poteza Koordinacionog tela biti poziv Domeniku Leđeru, koji je u Italiji na sudu uspeo da dokaže vezu između osiromašenog uranijuma koji je NATO koristio tokom 78 dana bombardovanja Srbije i Crne Gore, i karcinoma od kojih su oboleli italijanski vojnici angažovani u misiji KFPR na Kosovu i Metohiji. 

Uzorke će ispitivati Nacionalna mreža laboratorija u koju će ući sve postojeće akreditovane laboratorije.

Podsetimo, početkom oktobra prošle godine ministri zdravlja, odbrane i zaštite životne sredine održali su prvi zajednički sastanak sa članovima Inicijativnog odbora koji su predložili da se utvrde posledice NATO bombardovanja, a krajem aprila ove godine najavljeno je formiranje Nacionalne laboratorije za istraživanje posledica NATO bombardovanja.

“Posledice NATO agresije na SRJ 1999“ u Nišu

U Nišu će 18. juna na Univerzitetu u Nišu biti organizovana konferencija pod nazivom “Posledice NATO agresije na SRJ 1999“.

Reč je o međunarodnom skupu kome će prisustvovati eminentni stručnjaci iz oblasti prava, tehnike, medicine, kako iz Srbije tako i iz inostranstva. 

Konferencija, koja će početi u 10 časova, imaće dva simpozijuma:

  1. Građanska i pravna odgovornost zemalja članica NATO za agresiju na SRJ 1999.
  2. Medicinsko-psihološke posledice NATO agresije na SRJ 1999.