Budžetske uplate: Informacije o aktuelnim uplatama

Budžetske uplate
Budžetske uplate

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

22.09. Isplata novčane pomoći korisnicima penzija, korisnicima privremene naknade – invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidnoj deci – korisnicima privremene naknade kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od 5.900 dinara.

20.09. Isplata dečjeg dodatka za avgust 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.09. Isplata roditeljskog dodatka za avgust 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.09. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za avgust 2021.
20.09. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za avgust 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.09. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za avgust 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

14.09. Isplata penzije za korisnike usluge Banke “Penzija unapred” iz kategorije boračko invalidske zaštite. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 500 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

10.09 Isplata penzija za avgust 2021. za penzionere Republičkog Fonda za PIO iz kategorije zaposlenih. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

04.09. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za avgust 2021. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

03.09. Isplata penzije za korisnike usluge Banke “Penzija unapred” iz kategorije zaposlenih. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 600 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

02.09. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za avgust 2021. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

20.08. Isplata roditeljskog dodatka za jul 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.08. Isplata dečjeg dodatka za jul 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.08. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za jul 2021.
20.08. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za jul 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.08. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za jul 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.08. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za jul 2021.

10.08. Isplata penzija za jul 2021. za penzionere Republičkog Fonda za PIO iz kategorije zaposlenih. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

05.08. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za jul 2021. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

03.08. Isplata penzije za korisnike usluge Banke “Penzija unapred” iz kategorije zaposlenih. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 600 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

03.08. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za jul 2021. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.