Budžetske uplate: Informacije o aktuelnim uplatama

Budžetske uplate
Budžetske uplate

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

Budžetske uplate i socijalna davanja Septembar 2022

20.09. Dečji dodatak za avgust 2022. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.09. Roditeljski dodatak za avgust 2022. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.09. Boračko-invalidska zaštita za avgust 2022.
20.09. Nega i pomoć za avgust 2022. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.09. Novčana socijalna pomoć za avgust 2022. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.09. Porodični smeštaj za avgust 2022.

10.09. Penzija za avgust 2022. za korisnike iz kategorije zaposlenih.
06.09. Penzija za avgust 2022. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.
03.09. “Penzija unapred” za avgust 2022. za korisnike iz kategorije zaposlenih.
02.09. “Penzija unapred” za avgust 2022. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.
02.09. Penzija za avgust 2022. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.
01.09. “Penzija unapred” za avgust 2022. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.

Avgust

20.08. Dečji dodatak za jul 2022. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.08. Roditeljski dodatak za jul 2022. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.08. Boračko-invalidska zaštita za jul 2022.
20.08. Nega i pomoć za jul 2022. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.08. Novčana socijalna pomoć za jul 2022. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.08. Porodični smeštaj za jul 2022.

10.08. Penzija za jul 2022. za korisnike iz kategorije zaposlenih.
05.08.
Penzija za jul 2022. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.
02.08. Penzija za jul 2022. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.
01.08. “Penzija unapred” za jul 2022. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.

Budžetske uplate oglasi
Budžetske uplate