Budžetske uplate: Informacije o aktuelnim uplatama

Budžetske uplate
Budžetske uplate

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

20.03. Dečji dodatak za februar 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.03. Roditeljski dodatak za februar 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.03. Boračko-invalidska zaštita za februar 2023.
20.03. Nega i pomoć za februar 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.03. Novčana socijalna pomoć za februar 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.03. Porodični smeštaj za februar 2023.
14.03. „Penzija unapred“ za februar 2023. za korisnike iz kategorije boračko-invalidske zaštite.
10.03. Penzija za februar 2023. za korisnike iz kategorije zaposlenih.
04.03. Penzija za februar 2023. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.
03.03. „Penzija unapred“ za februar 2023. za korisnike iz kategorije zaposlenih.
02.03. „Penzija unapred“ za februar 2023. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.
02.03. Penzija za februar 2023. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.
01.03. „Penzija unapred“ za februar 2023. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.

20.02. Dečji dodatak za januar 2023. za Srbiju.
20.02. Roditeljski dodatak za januar 2023. za Srbiju.
20.02. Nega i pomoć za januar 2023. za Srbiju.
20.02. Novčana socijalna pomoć za januar 2023. za Srbiju.
20.02. Boračko-invalidska zaštita za januar 2023.
20.02. Porodični smeštaj za januar 2023.
14.02. „Penzija unapred“ za januar 2023. za korisnike iz kategorije boračko-invalidske zaštite.
10.02. Penzija za januar 2023. za korisnike iz kategorije zaposlenih.

04.02. Penzija za januar 2023. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.
03.02. „Penzija unapred“ za januar 2023. za korisnike iz kategorije zaposlenih.
02.02. Penzija za januar 2023. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.
02.02. „Penzija unapred“ za januar 2023. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.
01.02. „Penzija unapred“ za januar 2023. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Budžetske uplate oglasi