Budžetske uplate: Informacije o aktuelnim uplatama

Budžetske uplate
Budžetske uplate

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

14.05. Isplata penzije za korisnike usluge Banke “Penzija unapred” iz kategorije boračko invalidske zaštite. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 500 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

11.05. Isplata penzija za april 2021. za penzionere Republičkog Fonda za PIO iz kategorije zaposlenih. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

06.05. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za april 2021. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.
06.05. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za april 2021. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

04.05. Isplata penzije za korisnike usluge “Penzija unapred” iz kategorije zaposlenih. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 500 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

02.05. Isplata penzije za korisnike usluge “Penzija unapred” iz kategorije vojnih i poljoprivrednih. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 500 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

01.05. Isplata penzije za korisnike usluge “Penzija unapred” iz kategorije samostalnih delatnosti. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 500 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

22.04. Isplata novčane naknade za mart 2021. nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije.

21.04. Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mart 2021. za Srbiju.

20.04. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za mart 2021.

20.04. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za mart 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

20.04. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za mart 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

20.04. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za mart 2021.

20.04. Isplata roditeljskog dodatka za mart 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

20.04. Isplata dečjeg dodatka za mart 2021. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

10.04. Isplata penzija za mart 2021. za penzionere Republičkog Fonda za PIO iz kategorije zaposlenih. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

06.04. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za mart 2021. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

02.04. Isplata penzije za korisnike usluge “Penzija unapred” iz kategorije vojnih i poljoprivrednih. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 500 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

02.04. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za mart 2021. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.