Budžetske uplate: Informacije o aktuelnim uplatama

Budžetske uplate

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

20. 01. Isplata dečjeg dodatka za decembar 2021. za Srbiju.
20. 01. Isplata roditeljskog dodatka za decembar 2021. za Srbiju.
20. 01. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za decembar 2021.
20. 01. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za decembar 2021. za Srbiju.
20. 01. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za decembar 2021. za Srbiju.
20. 01. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za decembar 2021.

14. 01. Isplata penzije za korisnike usluge Banke “Penzija unapred” iz kategorije boračko invalidske zaštite. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 500 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

11.01. Isplata penzija za decembar 2021. za penzionere Republičkog Fonda za PIO iz kategorije zaposlenih. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

06.01. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za decembar 2021. Klijenti Banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.

05.01. Isplata penzija za decembar 2021. korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.

04.01. Isplata penzije za korisnike usluge Banke “Penzija unapred” iz kategorije zaposlenih. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 600 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.

02.01. Isplata penzije za korisnike usluge Banke “Penzija unapred” iz kategorije vojnih i poljoprivrednih. Korisnici ove usluge sredstvima mogu raspolagati na šalterima Banke, putem POS uređaja na prodajnim mestima, na preko 600 bankomata u mreži Banke, bankomatima pošte i bankomatima drugih banaka, kao i putem elektronskih plaćanja na Homeb@nking i MobiBank PŠ sistemu.