Budžetske uplate: Informacije o aktuelnim uplatama

Budžetske uplate
Budžetske uplate

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

20.09. Dečji dodatak za avgust 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.09. Roditeljski dodatak za avgust 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.09. Boračko-invalidska zaštita za avgust 2023.
20.09. Nega i pomoć za avgust 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.09. Novčana socijalna pomoć za avgust 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

14.09. „Penzija unapred“ za avgust 2023. za korisnike iz kategorije boračko-invalidske zaštite.
09.09. Penzija za avgust 2023. za korisnike iz kategorije zaposlenih.
05.09. Penzija za avgust 2023. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.
02.09. „Penzija unapred“ za avgust 2023. za korisnike iz kategorije zaposlenih.
02.09. „Penzija unapred“ za avgust 2023. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.
02.09. Penzija za avgust 2023. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.
01.09. „Penzija unapred“ za avgust 2023. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.

19.08. Dečji dodatak za jul 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
19.08. Roditeljski dodatak za jul 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
19.08. Boračko-invalidska zaštita za jul 2023.
19.08. Nega i pomoć za jul 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
19.08. Novčana socijalna pomoć za jul 2023. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
19.08. Porodični smeštaj za jul 2023.
14.08. „Penzija unapred“ za jul 2023. za korisnike iz kategorije boračko-invalidske zaštite.
10.08. Penzija za jul 2023. za korisnike iz kategorije zaposlenih.
05.08. Penzija za jul 2023. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.
03.08. „Penzija unapred“ za jul 2023. za korisnike iz kategorije zaposlenih.
02.08. Penzija za jul 2023. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.
02.08. „Penzija unapred“ za jul 2023. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.
01.08. „Penzija unapred“ za jul 2023. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.

Budžetske uplate oglasi