Budžetske uplate: Informacije o aktuelnim uplatama

Budžetske uplate

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

20.06. Dečji dodatak za maj 2022. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.06. Roditeljski dodatak za maj 2022. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.06. Boračko-invalidska zaštita za maj 2022.
20.06. Nega i pomoć za maj 2022. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.06. Novčana socijalna pomoć za maj 2022. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
20.06. Porodični smeštaj za maj 2022.

10.06. Penzija za maj 2022. za korisnike iz kategorije zaposlenih.
04.06. Penzija za maj 2022. za korisnike iz kategorije poljoprivrednih i vojnih delatnosti.
03.06. “Penzija unapred” za maj 2022. za korisnike iz kategorije zaposlenih.
02.06. “Penzija unapred” za maj 2022. za korisnike iz kategorije vojnih i poljoprivrednih.
02.06. Penzija za maj 2022. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.
01.06. “Penzija unapred” za maj 2022. za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti.
21.05. Naknada za nezaposlene za april 2022. za Kosovo i Metohiju.

naissus oglasi