Komisija pokrenula postupak protiv SBB-a zbog poskupljenja

Komisija pokrenula postupak protiv SBB-a zbog poskupljenja
Komisija pokrenula postupak protiv SBB-a zbog poskupljenja

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je po službenoj dužnosti postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv Srpske kablovske mreže SBB.

Komisija će u toku postupka ispitati da li je SBB, kao dominatan kablovski operater, uspostavio nepravično visoke cene i time zloupotrebio dominantan položaj.

Kada je Komisija 23. marta 2017. godine uslovno odobrila koncentraciju SBB i IKOM-a, postavila je i uslove koje SBB mora da ispunjava u naredne dve godine.
 
Jedan od uslova je bio i da SBB, u roku od 15 dana od dana promene cene osnovnog paketa medijskih sadržaja, Komisiji dostavi izveštaj koji će sadržati podatke o promeni cene, uz obrazloženje uzroka promene.
 
SBB je u decembru prošle godine doneo odluku da cene svojih paketa poveća za po 100 dinara, pa je Komisija odlučila da uradi analizu uslova na tržištu, kako bi utvrdila opravdanost poskupljenja.
 
Komisija se pismenim putem obratila SBB-u sa zahtevom da jasno i precizno dokumentuje uzroke povećanja cene.
 
Kako SBB nije pružio dovoljno dokaza o opravdanosti visine naknade za mesečno održavanje kablovskog sistema i praćenje kablovske televizije u iznosu od 1.395 dinara, Komisija pokrenula postupak kako bi utvrdila da li je cena utvrđena u iznosu koji je nepravično visok, što može voditi eksploataciji korisnika.
Global Digital Clinik