Kabinet gradonačelnika: U temelj zgrade stavljena povelja sa istorijom Niša

U temelj zgrade stavljena povelja sa istorijom Niša

Spada u red arhitektonski najvrednijih javnih objekata Niša.

Nalazi se u najužem centru grada, na početku Ulice 7. juli, na mestu nekadašnjeg Kneževog dvora, letnje rezidencije kneza-kralja Milana Obrenovića, čiji su ostaci tada bili uklonjeni.

Zgrada je građena za potrebe filijale Narodne banke u Beogradu. To je prva filijala državne Narodne banke u Srbiji.

Svečanosti oko postavljanja kamena temeljca održane su 28. jula 1924. godine, na desetogodišnjicu početka Prvog svetskog rata, objavljenog toga dana 1914. Srbiji od Austrougarske, telegramom.

O ovim svečanostima pisala je sva niška i beogradska štampa.

Kamen temeljac položio je guverner jugoslovenske Narodne banke u Beogradu, Đorđe Vajfert, u prisustvu 70 zvanica.

U temelj zgrade stavljena je povelja sa kratkim istorijatom Niša, sa naglaskom na desetogodišnjicu početka Prvog svetskog rata, datumom polaganja i popisom ličnosti koje su prisustvovale svečanostima.

Nekadašnja filijala Narodne banke, Niš
Nekadašnja filijala Narodne banke, Niš

Zgradu je projektovao beogradski arhitekta Aleksandar Janković, čije je, do tada najpoznatije ostvarenje, Okružno zdanje u Pirotu podignuto pre Prvog svetskog rata.

Zgrada Narodne banke završena je 1925, a 13. januara 1926. godine list Niški glasnik doneo je vest da se „Niška banka potpuno preselila u novosazidanu zgradu“.

Zgrada Narodne banke, sada Predsedništva, rađena je u duhu neoklasicizma, sa dekorativnom ornamentikom u veštačkom kamenu i posebno naglašenim ulaznim delom.

Poseduje duboki suturen, prostrano prizemlje sa stubovima, brojne prostorije na spratu i potkrovlju.

Karakteristični su lepo izvedeni biljni ornamenti, timpanoni i prozorski okviri, kao i nizovi stubova, sve u veštačkom kamenu.

Kabinet gradonačelnika; Foto: TON
Kabinet gradonačelnika; Foto: TON

Zgrada, po svojoj arhitekturi, pripada grupi najlepših javnih objekata u Srbiji.

Kada su 1972. vršeni adaptacioni radovi pred useljenje Predsedništva SO Niša, uklonjena je bogato izvedena ograda od kovanog grožđa, velike vrednosti.

Duži niz godina u ovoj zgradi su se obavljala venčanja, a danas ona služi prevashodno kao kancelarija gradonačelnika Niša.

Zgrada je 1986. proglašena spomenikom kulture i zaštićena je zakonom.