Gradsko veće: Niš dobija novu javnu rasvetu, garantovana ušteda 73,37%

gradsko veće
Foto: Zvanični sajt grada Niša

Gradsko veće usvojilo je odluku o zameni javne rasvete u Nišu. Nova javna rasveta je u funkciji zaštite životne sredine i zaštite zdravlja ljudi, navode iz Grada.

Gradsko veće usvojilo je predlog Odluke o davanju saglasnosti na konačni nacrt ugovora o javno privatnom-partnerstvu za vršenje usluga zamene, rekonstrukcije i održavanja dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Niša.

„Ovim projektom biće zamenjene svetiljke javne rasvete, a garantovana ušteda električne energije je 73,37%“, navode. Za postavljanje rasvete biće zadužena privatna firma.

Nova LED rasveta trebalo bi da bude postavljena u roku od devet meseci. „Privatni partner se obavezuje da održava rasvetu u narednih 15 godina i da garantuje navedeni obim uštede u električnoj energiji. Grad u implementaciji ovog projekta neće imati dodatna izdvajanja“, navodi se na sajtu Grada.

Veće je donelo i odluku o učešću Niša u realizaciji projekta „Upravljanja staklenom ambalažom na zapadnom Balkanu“ koji sprovodi GIZ po nalogu nemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i u partnerstvu sa kompanijom-operaterom „Sekopak“ (Beograd), kao i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

U gradu i niškim selima biće postavljeno 300 tipskih posuda za primarno prikupljanje staklenog otpada, najavila je gradska većnica Sonja Milojković.

Grad Niš nema finansijske obaveze po ovom projektu. Opšti cilj projekta je

  • unapređenje sakupljanja i adekvatan tretman staklene ambalaže,
  • razvijanje adekvatnih biznis modela primenjivih u jedinicama lokalne samouprave i
  • jačanje svesti građana o značaju reciklaže staklenog otpada.

Kontejneri za reciklažu stakla uskoro u Nišu