Građani dug otplaćuju dogovorom

socijalno ugroženi građani
Foto: Ilustracija

SPORAZUM između Osnovnog i Višeg suda u Nišu, s jedne strane, i Gradskog komunalnog preduzeća, s druge strane, o upućivanju predmeta na medijaciju, biće potpisan danas u podne. Biće to prvi takav slučaj da se domaći sudovi dogovore sa nekim javnim preduzećem da se potraživanja građana rešavaju mirnim putem, a ne sudskim tužbama.

 

Za početak, kako saznajemo, na medijaciju će biti upućivani predmeti koji iz izvršnog postupka prelaze u parnicu, i u kojima dužnici izjavljuju prigovor zastarelosti. Komunalno preduzeće će uvažavati ovaj prigovor i zaključivati sa strankama sporazum za nezastareli deo duga, uz davanje mogućnosti da dugovanje isplate u čak 60 rata bez kamate.

Jednim sporazumom biće obuhvaćeni svi predmeti koje dužnik ima, budući da se dugovanja utužuju periodično. Tako će postupak posredovanja, osim što će uštedeti vreme, uštedeti strankama i troškove postupka, čija visina često premašuje visinu glavnog duga.

Medijacija između građana-dužnika i javnih i komunalnih preduzeća samo je jedan od koraka u smanjenju opterećenosti srpskih sudova. Gigantski korak već je napravljen sa rešenjem 1,7 miliona starih izvršnih predmeta, koji su “očišćeni” u proteklih godinu i po zahvaljujući projektu “Unapređenje efikasnosti pravosuđa” i primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Veliki broj rešenih predmeta odnosio se upravo na potraživanja za komunalne usluge.

Primena

UKOLIKO primer sa naplatom potraživanja komunalnih preduzeća bude dao dobre rezultate, kako kažu u Ministarstvu pravde, primeniće se i na druge vrste sporova.

Global Digital Clinik