Dan mladosti: Ovako je to izgledalo nekad (VIDEO)

Josip Broz Tito

Današnji dan – 25. maj, slavio se širom Jugoslavije kao Dan mladosti i rođendan Josipa Broza Tita.

Zvanični podaci govore da je Josip Broz rođen 7. maja 1892. godine u Kumrovcu, ali se slavio 25. maja.

Centralni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije je 25. maja 1945. prvi put organizovao svečanu proslavu Titovog rođendana.

Istog datuma godinu dana ranije je počeo desant na Drvar (Operacija Konjički skok) – nemačka akcija čiji je cilj bio da se zarobi Josip Broz i da se ukloni vođstvo partizanskog pokreta u Jugoslaviji.

Cilj operacije bio je da se uništenjem središnjih štabova i ustanova nanese težak udarac NOVJ, što bi oslobodilo krupne nemačke snage sa Balkana za manevarsku upotrebu. Tito je uspeo da se spase prilikom desanta nemačkih padobranskih jedinica.

Prva Štafeta mladosti krenula je 5. maja 1957. iz Kumrovca, Titovog rodnog mesta. Svake naredne godine kretala je iz drugog mesta, simbolično obeležavajući značajne datume i događaje iz istorije Jugoslavije.

25. maja, na završnoj svečanosti, sletu, koji je održan na stadionu JNA, Titu je uručena Štafeta mladosti.

Štafetu su Titu uvek uručivali najbolji među omladincima.

Poslednji put je nošena 1987, iste one godine kada je vlast u Srbiji preuzeo Slobodan Milošević, a 1988. je poslednji put održana priredba u čast Dana mladosti.

Doživotni predsednik SFRJ i Saveza komunista, vrhovni komandant oružanih snaga i čelnik Pokreta nesvrstanih – Josip Broz Tito, koji je upravljao Jugoslavijom 35 godina, umro je 4. maja 1980. godine u Ljubljani.

Global Digital Clinik