EPS demanti

EPS: Očitajte stanje zaključno sa 1. aprilom. Mogućnost slanja mejlom

Radi istinitog i objektivnog informisanja javnosti Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ prinuđeno je da reaguje i demantuje netačne navode u tekstu „EPS obračunava kamatu uprkos obećanju da neće“ lista Politika, a koji ste preneli na vašem portalu.

U kontradiktornom tekstu navodi se da je v. d. direktora EPS-a u aprilu najavio da kamata na račune neće biti naplaćena. I neće, i to ne samo kamata tokom vanrednog stanja, već je za tri miliona domaćinstava produžen i period za plaćanje sa popustom do 30. juna. EPS je taj rok produžio i do kraja juna, uz saglasnost nadležnih državnih organa. Ovakvu odluku nije donelo nijedno preduzeće u Srbiji. I tu odluku EPS poštuje.

U tekstu Politike koji ste preneli tendenciozno je izbegnuto da se pomene da je u trenutku izjave v. d. direktora EPS-a rok za redovno plaćanje februarskih računa već istekao (28. marta), a taj datum je naveden kao primer jedne čitateljke.

EPS nema zakonskog osnova da otpiše kamatu za račune koji su nastali van vanrednog stanja, niti bi to iko mogao da uradi retroaktivno, jer se time krše propisi Republike Srbije.

Bila je neophodna odluka Nadzornog odbora JP EPS kako bi ne samo penzionerima, već i svim građanima bilo omogućeno da svoje obaveze izmire do kraja juna i uz popust od po 5 odsto na sve račune za potrošnju tokom vanrednog stanja.

To se odnosi na sva tri računa za električnu energiju čija je potrošnja bila tokom vanrednog stanja (mart, april, maj) i ako budu plaćeni u celosti do čak 30. juna, biće obračunat popust od po 5 odsto.

Ti popusti biće prikazani u računu koji stiže u julu, tj. prvom sledećem računu posle uplate. Takođe, kamata neće biti obračunata ni na jedan od ova tri računa za mesece tokom vanrednog stanja, ukoliko obaveze budu izmirene do 30. juna.

Molimo vas da reagovanje objavite u celosti.

Sektor za odnose s javnošću JP EPS

Global Digital Clinik