Danas je 1. jun: Međunarodni dan deteta

Međunarodni dan deteta

1. jun svake godine obeležava se kao Međunarodni dan deteta. Dečija prava utvrđena su Konvencijom o pravima deteta, koje su Ujedinjene nacije usvojile 1989. godine. Osnovni principi konvencije su pravo na život, opstanak i razvoj; Najbolji interes deteta; Pravo na participaciju i Pravo na nediskriminaciju.

Međunarodni dan deteta se proslavlja kako bi se internacionalno ukazalo na dečija prava. Datum je ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine. Na današnji dan se održavaju manifestacije širom sveta sa ciljem da se organizuju druženja dece koja pripadaju različitim nacionalnim manjinama, dece sa posebnim potrebama i dece iz Domova za nezbrinutu decu. Pored toga, ovaj dan ima za cilj da se skrene pažnja javnosti na obaveze društva prema deci kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

Ove godine u parku Sveti Sava održava se manifestacija “Medijana na bebu više”. Sa početkom od 11 časova, deca će moći da se druže na različitim radionicama i aktivnostima. Takođe, mališani će moći da upoznaju svoje omiljene junake iz crtanih filmova, poput Patrolnih šapa i superheroja.