“Da je duži bio dan“ izložba u galeriji Art55

da je duži bio dan

U Galeriji Art 55 se sutra od 19h otvara grupna izložba „Da je duži bio dan“. Izložba obuhvata radove četiri umetnice, koje žive i stvaraju na lokalnoj i međunarodnoj umetničkoj sceni.

Izložbu “Da je duži bio dan” čine radovi  četiri umetnice, Jelene Mijić, Ane Milosavljević, Katarine Popović i Ivane Smiljanić. Koristeći se tradicionalnim likovnim formama i tehnikama, umetnice stvaraju radove kojim preispituju savremen kontekst, uslove života i rada, kao i kakav uticaj ljubav ima na to.

One reflektuju svoje sopstvene pozicije nudeći nam uvid u to šta podrazumeva biti umetnica danas i ovde, ali istovremeno nude širu sliku stanja stvari primenljivu ne samo na umetnički sistem, već i šire od toga.

Jelena Mijić izlaže rad „Kako me je Njujork vratio slikarstvu“ i kroz višeslojnu igru, ona daje svoj komentar na funkcionisanje umetničkog tržišta, istovremeno skicirajući sopstvenu poziciju i eksperimentišući sa istom na relaciji centar-periferija.

U svom radu „Uređivanje (u domaćinstvu i umetnosti)“ umetnica Ivana Smiljanić pažljivo i znalački ređa kompozicije veša koji se suši i diskretno ostavlja tonski ključ na obodu svake kompozicije kao vodič za gledalačko oko. Ovaj rad ukazuje na aktuelnu kulturnu politiku koja podstiče povratak starim vrednostima i očuvanje tradicije u umetnosti, tako što govori o obrazovanju, kućnom i neplaćenom radu.

Rad „To do-to do-to do“ Katarine Popović ukazuje na moderne probleme preplavljenosti zadacima, prekarizovanosti, fleskibilnosti i sagorelosti, kao i na (ne)mogućnost izlaženja na kraj sa istima.

da je duži bio dan

Ana Milosavljević izlaže grafike iz serije “Zvuk tišine” u kojima se prepliću alhemičnost grafičkog medija, boje i natpisi sa gradskih fasada, haiku poezija, fragmenti natpisa iz novina itd. Kombinacijom boja, oblika i vizuelnih znakova ona stvara svoj mikrosvet, koji je istovremeno uslovljen širim društvenim okolnostima. 

da je duži bio dan

Ova moderna izložba će vas naterati da preispitate svoje životne stavove i odluke. Probudiće u vama iskru promene i u vrtlogu umetnosti ćete pronaći svoj put. Zbog epidemiološke situacije, izložba će moći da se pogleda uz poštovanje svih propisanih mera.

Global Digital Clinik