Anesteziolog iz Niša Radmilo Janković dobitnik nagrade za životno delo Evropskog udruženja anesteziologa

Radmilo Janković. Foto: Ilustracija. PrtSc YouTube
Radmilo Janković. Foto: Ilustracija. PrtSc YouTube

Direktor Klinike za anesteziju i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu Radmilo Janković dobitnik je zvanja doživotnog počasnog člana Evropskog udruženja anesteziologa i intenzivista, a prvi je nosilac tog priznanja iz zemalja koje nisu članice Evropske unije.

Janković je za agenciju Beta, a kako prenosi “Danas”, kazao da zvanje doživotnog počasnog člana Evropskog udruženja anesteziloga i intenzivista, odbor direktora dodeljuje zaslužnim pojedincima zbog njihovog izuzetnog doprinosa i integriteta na polju nauke, i brige o pacijentima u Evropi, kao nagradu za životno delo.

„Bord direktora vrednovao je to što sam gotovo 12 godina aktivan u Evropskom udruženju anesteziloga, od čega sam pet godina bio srpski predstavnik u skupštini udruženja, a šest godina, odnosno tri mandata sekretar udruženja“, rekao je Janković

Prema njegovim rečima, bord direktora je vrednovao i njegov rad u naučnom komitetu udruženja i to što je učestvovao u izradi važnih protokola i vodiča u kliničkoj praksi.

„Priznanje obično dobiju godišnje dve osobe, a tako je bilo i ovog puta. Priznanje doživotnog počasnog člana dobio je i profesor i urednik evropskog časopisa iz anestezilogije Mark Samama iz Francuske“, rekao je Janković

Janković, koji je i redovni redovni profesor Medicinskog fakukteta u Nišu i gostujući profesor na univerzitetima u Bukureštu, Skoplju i Podgorici, jedan je od najcitiranijih i najviše rangiranih naučnika na polju medicinskih nauka u Srbiji sa preko 4.000 citata, a autor je i više od 150 recenziranih radova.

Za svoj dosadašnji rad nagrađen je Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena i zlatnom Oktobarskom medaljom grada Leskovca.

Izvor: Beta, Danas

Global Digital Clinik