10 stvari koje nikad više neće biti kao pre: Da li svedočimo buđenju novog svetkog poretka?

10 stvari koje nikad više neće biti kao pre
Foto: www.kerdos.rs

Nakon što je pandemija koronavirusa skoro ceo svet izolovala u domove, nameće se pitanje da li ćemo se “vratiti u normalu” kada sve ovo prođe.

Hoće li sve biti kao pre?

Bliskoistočni Forbs u svom novom tekstu poručuje da postoje stvari koje su bespovratno promenjene.

Izuzimajući efekte nastupajuće ekonomske recesije, Forbs se fokusirao na stvari koje su već promenjene i koje će,  sasvim izvesno, takve i ostati.

Novi svestski centar moći

Već je osetno – promena ravnoteže svetske moći. Tas je već prevagnuo na stranu Kine, pokazujući oslabljenu Ameriku. Azijske zemlje će se generalno oporaviti pre SAD.

Automatizacija proizvodnje i kraće radno vreme

Visoko automatizovana proizvodnja će smanjiti potrošnju energije i troškove proizvodnje, ali će istovremeno i poboljšati njen kvalitet. Prihvatljivo je kraće radno vreme ljudi u proizvodnji, što bi moglo pozitivno da se odrazi na njihovo zdravlje. Sve to omogućiće privredi neometano funkcionisanje i u vremenu budućih eventualnih kriza.

Porast poverenja u tehnologiju

Promena u ponašanju potrošača je više nego vidljiva. Na to je najviše uticao sektor onlajn plaćanja i kupovine, kao trenutno najbezbednijeg vida izmirivanja obaveza i obezbeđivanja potrepština. Poverenje u tehnologiju raste, što rezultira stvaranjem novih trendova kao što su rad od kuće. Kolektivna svest se menja i već sada smo svesni da kancelarija ne mora da bude neko mesto od opeke i maltera, zbog kog ćemo ujutru ustajati ranije i putovati do tamo. Ona može svuda gde imamo laptop, Internet konekciju i signal za mobilni.

Poslovna putovanja gube smisao

Zahvaljujući sve naprednijim alatima koji omogućavaju visoko kvalitetne video konferencije, broj poslovnih putovanja će biti mnogo manji. Bogati pojedinci će razviti manir putovanja privatnim avionima, umesto dosadašnje “prve klase”.

E-uprave i E-usluge u funkcionisanju države

Vlade država će nastaviti da razvijaju E-uprave i E-usluge i nakon ove krize. Takav način poslovanja smanjuje troškove i štedi vreme u sudskim procesima, dobijanju dozvola, radovima ministarstava.

Ulaganje u zdravstvo

Vlade i državnici će, poučeni iskustvom u ovoj krizi, ulagati više u zdravstvo svojih zemalja, istraživačke medicinske centre i razvoj aplikacija sa ciljem unapređenja zdravstvenog sistema i zdravlja nacije uopšte.

Društvene promene

Stvari za koje smo bili suviše zauzeti ranije, sada su u fokusu. Ljudi su se širom sveta ujedinili, stvarajući jedan novi filantropski trend. Bogati pojedinci i mnogobrojne kompanije pokazalu su veliku humanu svest, donirajući milione dolara za spas ljudskih života.

Pozitivan uticaj na životnu sredinu

Ograničenje kretanja i ukidanje javnog prevoza su rezultirali velikim padom azot dioksida u atmosferi. To je jasan pokazatelj koliko je dosadašnji način života nepovoljno uticao na životnu sredinu i kvalitet vazduha. Ekolozi širom sveta sada imaju jasan putokaz i bez sumnje znaju u kom smeru da nastave borbu za očuvanje životne sredine.

Tranformacija obrazovnog sistema

UNESCO je objavio da je zatvaranjem škola u 188 zemalja započeo program obrazovanja kod kuće. Roditelji će dobiti važniju ulogu u procesu obrazovanja svoje dece i direktnije će uticati na razvoj njihovih veština i talenata.

Izvor: Forbes Middle East/Khuloud Al Omian

www.luftika.rs

Exe-Net