Živa biblioteka u Nišu

Živa Biblioteka

U galeriji u Oficirskom domu 14.02.2023 godine, od 17h do 20h održaće se “Živa biblioteka” u organizaciji Štek House-a, pod pokroviteljstvom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Živa biblioteka funkcioniše kao prava, čitalac od bibliotekara pozajmljuje knjigu na 20 minuta, samo što su u ovoj biblioteci knjige zapravo ljudi, koji čitaocima pričaju svoju životnu priču. Knjige su osobe koje su žrtve stereotipa, predrasuda, diskriminacije i socijalnog isključivanja, a tokom razgovora čitalac može da postavlja pitanja knjizi  i da na taj način uđu u pravi razgovor. Kroz ovu aktivnost čitaoci bolje spoznaju način  na koji funkcionišu ljudi koje često sreću na ulici, a retko su imali priliku da zapravo stupe u interakciju sa njima. Takođe kroz razgovor se ruše predrasude, što direktno utiče na socijalnu inkluziju marginalizovanih grupa.

Na ovoj Živoj biblioteci čitaoci će imati prilku da pročitju sledeće knjige:

– Osoba sa invaliditetom
– Pripadnica LGBTQ+ populacije
– Slepa osoba
– Pastor Protestantske crkve
– Psiholog koji radi sa decom iz autističnog spektra.

“ Živa biblioteka“ je stvorena  2000. godine u Danskoj, prvi put je održana u Kopenhagenu  i nastala je kao reakcija na povećano nasilje u društvu.

Već na prvoj Živoj biblioteci su se primetili pozitivni rezultati. Ljudi su se susreli sa predmetom svojih predrasuda i čuli životne priče tih ljudi, a to je rezultiralo povećanjem empatije i solidarnosti u društvu.

Global Digital Clinik