U Nišu opet povećano zagađenje vazduha

Foto: PrtSc - Zagađenje vazduha u Nišu
Foto: PrtSc - Zagađenje vazduha u Nišu

Nakon par dana bez zagađenja vazduha, što je čudno za našu državu, od jutros se opet beleži pogoršanje vazduha u više gradova Srbije, pre svega zbog loženja čvrstog ogreva.

Po podacima sajta AirVisual, indeks kvaliteta vazduha „nezdrav“ beleži se na području deset gradova, a najviši je u Leskovcu 183. Na listi najzagađenijih, po podacima ovog sajta, slede Lazarevac, Gornji Milanovac, Niš, Valjevo, Kragujevac, Kosjerić, Zemun, Pirot i Čačak.

Monitoring državne Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA) pokazuje da su od jutros u crvenom, što predstavlja kategoriju vazduha „zagađen“, Valjevo, Kragujevac, Kosjerić, Lazarevac, Sopot i Pirot. Instrumenti za merenje nivoa aerozagađenja SEPA pokazuju da je najviši nivo zagađenja PM česticama na području Valjeva, gde se već formirao oblak smoga – koncentracija PM10 čestica je 112, a koncentracija PM2,5 čestica je 88 mikrograma po kubnom metru.

Indeks kvalietata vazduha po sajtu AirVisual je “nezdrav” u većem delu Srbije

Podsećamo, po kriterijumima koji se primenjuju u EU, dozvoljeni nivo zagađenja PM česticama, koje su najopasniji polutant u vazduhu, je 40 mikrograma za PM10, odnosno, 25 mikrograma po kubnom metru za PM2,5 čestice koje predstavljaju mešavinu dima, čađi i prašine i sadrže teške metale.

Pojačani nivo aerozagađenja, kako pokazuju podaci aplikacije xEco, praktično je počeo od juče popodne, tako da su zbirni podaci državnog i građanskog monitoringa pokazali da je indeks kvaliteta vazduha „izuzetno loš“ zabeležen na području osam opština, što čini 5,9 odsto stanovništva Srbije, a vazduh kategorije „loš“ na području 15 opština, sa 19,9 odsto stanovništva. Srednje vrednosti zagađenja PM2,5 čestica više od 80 mikrograma po kubnom metru, aplikacija xEco pokazuje u poslednja 24 sata na području Valjeva, Lazarevca i Kragujevca.

Prethodnih dana, zahvaljujući stalnom prisustvu vetra ali i padavinama, vazduh u Srbiji nije bio zagađen ili su bile beležene minimalne koncentracije polutanata u vazduhu.

Global Digital Clinik