Zašto se najveća slika u Nišu nalazi u sudnici umesto u galeriji?

"Čegarski boj" poznatog jugoslovenskog slikara Bože Ilića; Foto: Vesna Petrović

Čegarski boj“ najveća slika u Nišu izložena u sudnici

Budu li ljubitelji slikarstva poželeli da vide najveću sliku u Nišu “Čegarski boj”, autora Bože Ilića, jednog od najvećih posleratnih slikara u bivšoj Jugoslaviji, moraće da se obrate portparolu Više suda u Nišu i dobiju odgovarajući termin za to kada nema suđenja i kada je sudnica u kojoj se izriču kazne i za najteža krivična dela, bude prazna.

Upravo je ova sudnica jedinstvena u zemlji zbog slike koja se nalazi u njoj.

Čegarski boj ostao u Niškom srezu

Radi se o slici “Čegarski boj” koja je nastala 1953.godine i koja je, osim po mestu na kome se nalazi jedinstvena i po veličini, dimenzije slike su šest puta tri metra, ali i tehnici koju je Ilić koristio slikajući je.

Najveća slika u zemlji je “Bitka kod Sente” Ferenca Ajzenhuta, a Ilićeva slika je najveća u Nišu”, započinje priču akademski slikar Midorag Anđelković.

“Slika je nastajala između 1953. i 1954. godine. Ona nije neposredno naručena za ovaj objekat i pomalo je šetala. Predviđeno je bilo, u prvi mah, da bude u Banovini, sredskom načelstvu, ali  je procenjeno da neponovljivo dobro stoji baš u toj sali, sada Višeg suda u Nišu. To je velika slika koja zaslužuje baš takav tretman i toliko dobrog svetla. Inače, tada se u zgradi nalazio Niški srez”.

Slika je dimenzija šest puta tri metra

Miodrag Daja Anđelković dodaje da je autor slike naš najtalentovaniji slikar naglašavajući da je Boža Ilić najveći srpski slikar koji je slikao u drugoj polovini dvedesetog veka, sa sudbinom koja je uglavnom pratila sve velike slikare poput Rebranta, a koji su završili život potpuno zaboravljeni. 

Nastanak slike se vezuje za velikog Božinog prijatelja Dimitrija Kulića koji se starao o Boži kao o svom bratu.