Zajednica profesionalnih pozorišta Srbije moli za izuzeće iz Zakona o budžetskom sistemu

Zajednica profesionalnih pozorišta Srbije
Narodno pozorište Niš

Zajednica profesionalnih pozorišta Srbije zatražila je od nadležnih izuzeće iz odredbe Zakona o budžetskom sistemu. Odredba se odnosi na dodatno angažovanje saradnika na osnovu ugovora.

Zajednica profesionalnih pozorišta Srbije, okuplja 16 pozorišta čiju su osnivači lokalne samouprave južno od Beograda, Save i Dunava. Među njima su i Narodno i Pozorište lutaka iz Niša.

Molba je upućena predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić i ministarstvima kulture i informisanja, finansija i državne uprave i lokalne samouprave.

Naime, odredba Zakona o budžetskom sistemu, predviđa da ukupan broj zaposlenih na određeno vreme, angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge, kao i posredstvom agencije za privremeno zapošljavanje i lica po drugim osnovima, ne može biti veći kod korisnika javnih sredstava od deset osto od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme, osim izuzetno, uz saglasnost Vlade, a na predlog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Ova odredba utiče na nesmetan rad pozorišta jer, kako navode, ugovori o autorskom honoraru u obavljanju ove delatnosti, jesu brojni i neophodni. “Pozorišta imaju potrebu za angažovanjem spoljnih saradnika na pripremanju premijernih predstava (projekata). Oni se angažuju po osnovu ugovora o autorskom honoraru. To su reditelj, scenograf, kostimograf, kompozitor, koreogreaf, autor teksta dramaturg, gostujući glumac. Oni se angažuju isključivo za konkretan projekat”, navode u molbi.

Ističu da je prethodno važeći Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, prepoznavao ovakvu vrstu angažovanja u oblasti kulture

Naime, jedan od članova tog Zakona je predviđao da se ograničenje angažovanja na određeno vreme zbog povećanog obima posla, angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremnim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovima, ne odnosi se na radno angažovanje lica na projektima i programima u oblasti kulture.

Zamolili su nadležne da sagledaju potrebu pozorišta. Kao i da se pronađe način da ona budu izuzeta iz ove odredbe, ” u cilju lakšeg funkcionisanja i postizanja rezultata značajnih za kulturu naše države i društva sa minimumom birokratskih ograničenja”, zaključuju