Venčani list katolkinje i pravoslavca u Nišu iz 1926. Iz vremena kada se nismo delili po religiji…

Foto - Istorijski arhiv Niš

Venčani list Ivana Karunovića i Angeze Orpah, pronađen u fondu “Grad Niš (1944- )”. Zanimljiv dokument o sklapanju braka između pripadnika pravoslavne i katoličke veroispovesti 1926. godine u crkvi Srca Isusova u Nišu, koji je objavio Istorijski arhiv u Nišu

Prepis ovog venčanog lista overio je Vjekoslav Kastelić, katolički župnik u Nišu, koji je pre toga služio od 1944-1947. godine u Zagrebu.

Izvor: Istorijski arhiv Niš, Fond Grad Niš (1944- )