UKC Niš raspisao konkurs za zapošlljavanje 60 zdravstvenih radnika za bolnicu u Kruševcu

beba
Foto: Ilustracija

Univerzitetski klinički centar (UKC) u Nišu raspisao je konkurs za zapošljavanje 60 zdravstvenih radnika za na neodređeno vreme, koji će biti angažovani u kruševačkoj bolnici. Kandidati koji budu izabrani biće prvo na probnom radu od 6 meseci, navodi se u oglasu konkursa.

U oglasu konkursa navodi se da je za potrebe rada bolnice u Kruševcu potrebno:

  Posao za još 30 zdravstvenih radnika na neodređeno vreme u KC Niš
  • 5 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije
  • 2 doktora medicine, odnosno doktora medicine specijaliste infektologije,
  • 1 diplomiranog psihologa
  • 2 viša sanitarna tehničara/sanitarno-ekološka inženjera
  • 50 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera

Oglas je objavljen na sajtu Univerzitetskog kliničkog centra u ponedeljak 19. aprila i Nacionalne službe za zapošljavanje. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove navedene u konkursu, imaju rok od 8 dana da pošalju potrebnu navedenu dokumentaciju.

Zainteresovani kandidati prijavljuju se lično na pisarnici Univerzitetskog kliničkog centra Niš ili preporučenom poštom na adresu: Univerzitetski klinički centar Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića broj 48, sa napomenom “Za oglas” i napomenom za koje radno mesto konkurišu, navodi se u tekstu oglasa.

Dodaju i da će rezultati će biti objavljeni na sajtu UKC Niš.

Podesćamo, UKC Niš je marta raspisao konkurs za zapošljavanje 40 zdravstvenih i 20 nemedicinskih radnika. Za rad na određeno vreme konurs je raspisan za 39 medicinara i 5 higijeničara.Rezultate tog konkursa možete videti na sajtu UKC Niš.