Talentovani mladi sportisti dobili stipendije Grada

mladi sportisti
Foto: Branislav Kačar, Facebook

Mladi sportisti Niša, uzrasta od 15 do 20 godina, koji su ostvarili uspehe i istakli se dodeljene su stipendije Grada Niša.

Na svečanosti u Oficirskom domu gradonačelnica Sotirovski i većnik zadužen za sport, Branislav Kačar, uručili su ugovore. Mladi sportisti su zbog svojih uspeha dobili godišnje stipendije, oni će tokom 12 meseci primati 6.800 dinara.

Kanditati su morali da ispune opšte i posebne uslove za dobijanje stipendije.

Opšti uslovi

1) da ima prebivalište ili boravište, ukoliko su izbegla ili interno
raseljena lica, na teritoriji Grada najmanje godinu dana;
2) da je član sportske organizacije čije je sedište na teritoriji Grada;
3) da nije korisnik stipendije po drugom osnovu;
4) da nije u radnom odnosu;
5) da nema profesionalni ugovor sa sportskom organizacijom (klubom) i
6) da nema više od 26 godina;

Posebni uslovi

1) da je na zvaničnim prvenstvima ili kupovima Republike Srbije u konkurenciji minimum 6 takmičara u pojedinačnom plasmanu ili u konkurenciji 12 ekipa u ekipnom plasmanu osvojio jedno od prva tri mesta u prvoj kategoriji sportova, jedno od prva dva mesta u drugoj kategoriji sportova ili prvo mesto u trećoj ili četvrtoj kategoriji sportova po kategorizaciji Sportskog saveza Srbije, ukoliko se radi o sportisti koji se bavi pojedinačnim sportom ili da je na međunarodnim takmičenjima: Mediteranske igre, Balkansko prvenstvo, Svetsko prvenstvo, Svetski kup, Evropsko prvenstvo ili Evropski kup, osvojio jedno od prva tri mesta

2) da je reprezentativac u svojoj kategoriji, sa nastupom za nacionalnu selekciju na zvanično priznatim takmičenjima propisanim u tački 1), ukoliko se radi o sportisti sportskih igara (ekipni sportovi), i

3) da je uzrasta od 15 do 20 godina.

Gost na dodeli bio je i košarkaški trener Svetislav Pešić.