Sertifikati za rad na slobodi: Osuđenici stekli veštine tapetara, kuvara, pekara, molera vodoinstalatera…

Sertifikati za rad na slobodi
Sertifikati za rad na slobodi, KPZ Nis

164 osuđena lica koji svoju kaznu izdržavaju u Kazneno-popravnom zavodu Niš dobiće sertifikate za realizovane konkretne obuke i stručno osposobljavanje kako bi lakše dobili posao nakon odsluženja kazne.

Znanja i veštine za resocijalizaciju

Teorijsku i stručnu podršku u okviru Helpovog projekta realizovali su Narodni univerzitet Niš, Narodni univerzite Vranje, i Tehnička škola Valjevo.

Osuđena lica prošli su stručne obuke za tapetare, auto-lakirere, kuvare, pekare, štampare (na tekstilu, sito štampa), vodoinstalatere, keramičare, fasadere, molere, krojenje i šivenje, elektro-instalatere, stolare, CNC operatere, metalo-strugare, argonsko, CO2 i elektro-lučno zavarivanje.  

“Cilj ovih obuka, realizovanih u okviru Helpovog projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana”, je stvaranje  mogućnosti za odgovarajuće radno angažovanje lica lišenih slobode za vreme izvršenja kazne i uspešna reintegracija u društvo nakon izvršenja kazne”, kaže Stanislava Kulidžan, predstavnica Helpovog projekta koji finansira Vlada SR Nemačke.

Obukom zatvorenika do bezbednijeg društva

U saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstva pravde Republike Srbije, Help je u prethodnom periodu samo u Kazneno-popravnoj ustanovi u Nišu kroz tri projektna ciklusa donirao opremu za vez, lasersko graviranje, CNC, štamparsku i opremu za plastifikaciju za pogone i radionice u okviru KPZ-a.

Za ove namene izdvojeno je više od sto hiljada evra, uz sufinansiranje Uprave, dok je vrednost realizovanih obuka gotovo četrdeset hiljada evra. 

Podsetimo, preko Help projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana”, uz donatorsku podršku nemačke vlade, vredan je gotovo tri miliona evra i realizuje se od aprila 2017. do rkaja decembra 2018. godine.

Vrednost dela aktivnosti u Srbiji, za pet gradova i opština i tri ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, iznosi nešto više od milion evra.

Dodela setifikata biće organizvana 12. marta u Kazneno-popravnom zavodu Niš.

Global Digital Clinik