Radionice za mlade u Mašinskoj školi i ŠOSO “Carica Jelena”

Više od 50 dece u ŠOSO “Carica Jelena” u Nišu je pokazalo svoje talente. Na radionicama su pravili instrumente od reciklabilnih materijala i pomno pratili edukativnu radionicu o muzici.

Muzikom je lakše do osmeha. Svako dete voli muziku i reaguje na zvučne podsticaje, a učešćem u muzičkim edukativnim radionicama, kod dece dolazi do značajnog podsticaja promene u ponašanju i emocionalnog blagostanja. Stiču se znanja o estetici i vizuelnoj kulturi i na pravi način doživljava i vrednuje umetnost.

Ujedno, tim „Čepom do osmeha“ je u okviru radionice sa nastavnicima i učenicima Mašinske škole u Nišu radio na osnaživanju i ohrabrivanju mladih na pojedinačno preduzimanje akcija, da svi učestvuju u transformaciji  društva i oblikuju održivu budućnost za sve.

Doživotno učenje zahteva kompetencije održivosti u različitim disciplinama i nastoji da obuči za promene u okviru društvenog sistema koje su potrebne za unapređenje održivog, zelenog društva. Radionice je podržao Grad Niš i Ministarstvo prosvete.

Global Digital Clinik