Licencirana agencija “Bezbrižno doba” – pomoć u kući i nega starih lica

Licencirana agencija “Bezbrižno doba” – pomoć u kući i nega starih lica, nudi usluge negovanja starih i bolesnih osoba, na teritoriji grada Niša i uže Srbije.

Usluge prilagođavamo, shodno vašim potrebama (od 1 do 24 sata)

Kontakt telefon: 063 520 066

Global Digital Clinik