Rad Vojne bolnice Niš u cilju sprečavanja širenja infekcija izazvanih virusom korona

Vojna bolnica Niš
Vojna bolnica Niš

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja u Republici Srbiji, obaveštavamo građane o radu Vojne bolnice Niš u cilju sprečavanja širenja infekcije izazvanih virusom SARS Cov 2.

U cilju zaštite zdravlja građana Vojna bolnica Niš u narednom periodu funkcionisaće sa izvesnim prilagođavanjem aktuelnoj epidemiološkoj situaciji.

Prijem pacijenata

Sve operacije, pregledi, stomatološke intervencije i dijagnostičke procedure, osim u hitnim slučajevima, kao i u slučajevima započetog lečenja, dijagnostike i stomatoloških intervencija za koje postoji stručno medicinsko opravdanje, odlažu se za period od 1. jula 2020. godine do daljnjeg, a o tome ćete biti naknadno obavešteni.

Zakazivanje pregleda

Zakazivanje pregleda u narednom vremenskom periodu biće regilisano isključivo prema hitnim medicinskim indikacijama.

Brojevi telefona za zakazivanje pregleda su:
018/555-054 i 018/555-061.

U cilju pružanja saveta svim licima koja su započela lečenje i dijagnostiku u Vojnoj bolnici Niš, obezbeđena je telefonska komunikacija sa nadležnim lekarima, svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova na sledeće brojeve telefona:

Naziv kabineta/odseka PTT telefonski broj Vojni broj telefona (lokal)
Opšti internistički kabinet 018/508-945 56-945
Kardiološki kabinet 018/508-931 56-931
Gastroenterološki kabinet 018/555-097 57-097
Endokrinološki kabinet 018/555-063 57-063
Pulmološki kabinet 018/508-856 56-856
Kabinet za neurologiju 018/508-912 56-912
Kabinet za kožne bolesti 018/508-954 56-954
Hiruški kabinet 018/555-057 57-057
Urološki kabinet 018/508-918 56-918
Ortopedski kabinet 018/555-056 57-056
Ginekološki kabinet 018/508-857 56-857
Očni kabinet 018/508-981 56-981
ORL kabinet 018/508-958 56-958
Stomatološki kabinet 018/508-852 56-852
Anesteziološki kabinet 018/555-058 57-058
Radiologija 018/555-086 57-086
Stanica za tranfiziju krvi 018/508-950 56-950
Psihijatrijski kabinet 018/508-872 56-872
Fizijatrija 018/508-937 56-937
Laboratorija 018/508-949 56-949
Patologija 018/508-850 56-850
Informacije u vezi sa zaštitom zdravlja

U sistemu vojnog zdravstva uvedene su tri telefonske linije koje će biti dostupne 24 časa, a putem kojih se građani mogu informisati o sledećem:

– za informacije po pitanju zdravstvenih tegoba i preventivnih mera koje mogu preduzeti u vezi korana visrusa 064/8467-215 i 064/8467-216
– za psihološku podršku 064/8467-211

Izdavanje lekova

Uprava za Vojno zdravstvo donela je odluku u o izdavanju recepata za period od šest meseci. Osiguranicima Fonda SOVO izabrani lekar izdavaće recepte za šest meseci, a lekovi će moći da se podignu na mesečnom nivou.

Recepte od izabranog lekara, kao i lekove iz apoteka, za pacijente starije od 65 godina, pacijente koji boluju od težih hroničnih bolesti, kao i nepokretna lica, mogu podići članovi porodice odnosno lica koja na uvid donesu adekvatnu dokumentaciju vojnog osiguranika (ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu, medicinsku dokumentaciju).

Produžen je i rok važenja konzilijarnih mišljenja izdatih u vojnozdravstvenim ustanovama sa dosadašnjih šest na 12 meseci.

Molimo pre svega osiguranike Fonda SOVO, ali i sve građane zainteresovane za lečenje u vojnozdravstvenim ustanovama, da se pridrržavaju instrukcija Vlade Republike Srbije tokom vanrednog stanja u našoj zemlji.

Global digital clinic