Prvi dan male mature: Osmaci, srećno!

Mala matura 2018
Mala matura 2018.

Polaganje završnog ispita za osmake počelo je danas testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.

Oni će sutra rešavati zadatke iz matematike, a u sredu pokazati znanje iz biologije, hemije, fizike, geografije i istorije, na kombinovanom testu.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 22. juna do osam sati. Konačne liste biće objavljene u četvrtak, 28. juna, a đaci popunjavaju i predaju liste želja 29. i 30. juna.

Zvanični rezultati raspodele po školama biće objavljeni 8. jula, a naredna dva dana đaci će od osam do 15 sati moći da se upišu.

Novine polaganja male mature

Pravilnikom o upisu učenika u srednje škole Ministarstva prosvete od ove godine se drugačije računa broj bodova za upis.

Uspeh iz osnovne škole sada će nostiti najviše 60 poena, a završni ispit 40, dok je prethodne dve godine taj odnos bio 70 prema 30. Zbog te promene menja se i bodovanje samog završnog ispita, pa će bez greške urađeni testovi iz maternjeg jezika i matematike učeniku doneti po 13 poena, a kombinovani 14.

Drugačiji je i način izračunavanja broja poena po osnovu uspeha iz osnovne škole. Sada se prosek na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabira i zatim množi sa četiri.

Testovi imaju po 20 pitanja

Svaki od testova završnog ispita imaće 20 pitanja. To su zadaci koji povezuju različite teme u okviru samog predmeta i koji se odnose na neke životne situacije. Takve tipove zadataka su učenici već imali priliku da vide pripremajući se za polaganje završnog ispita kroz zbirke, ali i kroz različita testiranja.

Najviše će biti pitanja otvorenog tipa, u kojima se od učenika traži da dopune ili napišu odgovor. U sva tri testa manje od polovine pitanja će biti „na zaokruživanje“.

Svako tačno pitanje donosi učeniku jedan poen, dakle 20 u ukupnom skoru. Potom će se broj poena iz maternjeg jezika i matematike množiti koeficijentom 0,65, a broj bodova sa kombinovanog sa koeficijentom 0,7, kako bi se dobili bodovi koji se računaju pri upisu u srednje škole, 13 iz maternjeg jezika i matematike, a 14 iz kombinovanog testa.

Roditelji imaće uvid u test

Novina ove godine je to što će roditelji rezultate testova moći da vide u matičnim osnovnim školama na dan objavljivanja preliminarnih rezultata, a onda nakon toga da ulože žalbu ukoliko za to postoji mogućnost.

Analiza prošle male mature

Devojčice uspešnije od dečaka na završnom ispitu, pokazuje analiza prošlogišnje male mature koju je radio Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja.

Učenici iz Novog Pazara, Beograda, Pčinjskog i Nišavskog okruga postigli su natprosečne rezultate na svim testovima. Najlošije rezultate, po okruzima, imali su đaci Borskog, Zaječarskog, Srednjobanatskog i Braničevskog.

Nula bodova

126 učenika iz prošlogodišnje generacije nije osvojilo nijedan bod na testu iz matematike. Na srpskom je rezultat “nula” imalo 78 đaka, a na kombinovanom testu 82 učenika.

Statistika Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja kaže da je na ispitu iz srpskog 26 učenika vratilo prazan test, nijedan zadatak iz matematike nisu ni pokušala da reše 24 učenika, a na kombinovanom 16.

Dostava hrane u Nišu