Profesor Dragan Antić ponovo rektor Univerziteta u Nišu

Prof. dr Dragan Antić, ponovo rektor Univerziteta u Nišu
Prof. dr Dragan Antić, ponovo rektor Univerziteta u Nišu

Prof. dr Dragan Antić, aktuelni rektor Univerziteta u Nišu, jedini je predloženi kandidat za rektora ovog univerziteta za mandatni period od 01. oktobra 2018. godine do 30. septembra 2021. godine.

Na zajedničkoj sednici Senata i Saveta Univerziteta u Nišu on je, u skladu sa postupkom za izbor rektora, predstavio svoj program rada Univerziteta i kandidate za prorektore u predstojećem mandatu.

Prezentovani Program rada Univerziteta, kao i tim prvih saradnika kandidata za rektora, u velikoj meri najavljuju nastavak „dosadašnjeg kursa“ rada i intenziviranje razvoja ove visokoškolske institucije kroz započete aktivnosti.

Unapređenje kvaliteta nastave na svim fakultetima Univerziteta

“Realizacija osnovnih aktivnosti na Univerzitetu u Nišu biće nastavljena još intenzivnijim tempom. To se najpre odnosi na dalje unapređenje efikasnosti studiranja, uvođenje novih nastavnih predmeta koji osavremenjuju studijske programe na svim fakultetima, čineći ih atraktivnijim za buduće studente, uz veću kompetitivnost na tržištu rada”, rekao je prof. dr Antić.

Izvrsnost u nastavi je potrebno temeljiti na kvalitetnim naučnim istraživanjima. Istraživanja na Univerzitetu u Nišu, prema oceni prof. dr Dragana Antića, treba da budu istovremeno i bazična i primenjena, u velikom broju disciplina, da podstiču interdisciplinarnost, kao važan cilj institucije koja želi da potvrdi svoj status istraživačkog univerziteta.

“Na istraživačku delatnost potrebno je nasloniti i razvoj transfera tehnologija i jače povezivanje sa privredom i ukupnim okruženjem. Univerzitet je na putu da u potpunosti preraste u savremeni evropski univerzitet, i sebi obezbedi značajno bolje pozicioniranje na svetskim i evropskim rang listama, kao i viši nivo internacionalne prepoznatljivosti. Internacionalizacijom Univerziteta, omogućiće se sistematska promocija naših studijskih programa u drugim zemljama i animiranje stranih studenata za studiranje na Univerzitetu u Nišu”, rekao je prof. dr Dragan Antić.

Univerzitet u Nišu
Univerzitet u Nišu

Razvoj Poljoprivrednog fakulteta i Botanička bašta sa herbarijumom

U narednom trogodišnjem periodu Univerzitet u Nišu će intenzivirati: promociju mobilnosti studenata i profesora, međunarodno povezivanje sa svetom i učešće u naučnoistraživačkim projektima, aktivnosti na pružanju podrške studentima, mere na afirmciji svoje izdavačke delatnosti i uspostavljanje sistema doživotnog učenja.

Prema najavi kandidata za rektora u narednom mandatu, Univerzitet u Nišu će posvetiti posebnu pažnju, novoosnovanom, 14. fakultetu u svom sastavu – Poljoprivrednom fakultetu sa sedištem u Kruševcu – u skladu sa opredeljenjem da prati potrebe tržišta rada i regionalne potrebe privrede.

Konstituisanje Botaničke bašte sa herbarijumom, takođe je nova, značajna aktivnost Univerziteta u narednom periodu.

Izbor rektora Univerziteta u Nišu 14. marta

Za kandidata za rektora, u izbornoj proceduri koja je započela 1. februara, stiglo je ukupno 16 predloga.

Svoje predloge za rektora Antića dalo je 10 fakulteta Univerziteta u Nišu tajnim glasanjem članova Nastavno-naučnih veća i svih šest naučno-stručnih veća Univerziteta u Nišu.

Drugih predloga za kandidata za rektora nije bilo.

Postupak za izbor rektora Univerziteta u Nišu, kako predviđa izborna procedura, nastavlja se održavanjem sednice Senata Univerziteta 12. marta, na kojoj će članovi ovog najvišeg stručnog tela glasanjem utvrditi predlog za izbor rektora i uputiti ga Savetu Univerziteta.

Postupak izbora rektora biće okončan tajnim glasanjem članova Saveta na sednici zakazanoj za 14. mart.

Lista predloga za prorektore Univerziteta u Nišu za period 2018. do 2021. godine:

  1. Prof. dr Nenad D. Pavlović, Mašinski fakultet u Nišu
  2. Prof. dr Vesna Lopičić, Filozofski fakultet u Nišu
  3. Prof. dr Evica Petrović, Ekonomski fakultet u Nišu
  4. Prof. dr Dragan Denić, Elektronski fakultet u Nišu
  5. Prof. dr Vlastimir Nikolić, Mašinski fakultet u Nišu