Pokret za decu i sindikati ukazuju na manjkavost mera populacione politike

Pokret za decu i sindikati ukazuju na manjkavost mera populacione politike
Pokret za decu i sindikati ukazuju na manjkavost mera populacione politike

Pokret za decu TRI PLUS je pokrenuo inicijativu u vidu peticije za formiranje održivog demografskog fonda iz koga bi se isplaćivali roditeljski dodaci u visini od 1.000 evra za prvo, 2.000 evra za drugo, naknade za majke sa troje dece do 18. godine trećeg deteta i penzionisanje majki sa četvoro dece.

Kako kažu, zadovoljini su činjenicom da se pokrenula priča po pitanju finansijske stimulacije rađanja, ali ukazuju na manjkavosti novih predloga mera populacione politike.

“Poštovani roditelji, još nije kasno da zajedno promenimo predlog za naknade majkama sa troje i više dece. Ukupno nas ima 120 000 porodica odnosno preko 600 000 stanovnika ove zemlje čiji glas mora da se čuje. Bake i deke porodica, što je preko milion građana Srbije. Pokret za decu ima rešenje koje će predložiti kako bi svi koji imaju troje i više dece imali ista prava”, navodi se u peticiji Pokreta.

Između ostalog, Pokret za decu se ne slaže sa činjenicom da porodice sa troje i više dece, čija su deca rođena pre 01.01.2018. godine, nemaju pomoć od države, kao što to pravo dobijaju majke koje su treće i svako naredno rodile posle ovog datuma.

Posle izjave predsednika Republike Srbije Pokret tri plus je konstatovao sledeće činjenice:

  1. Konačno su predložene mere finansijske stimulacije, koje će dati rezultate u vidu porasta nataliteta.
  2. Prva dva zahteva Pokreta za decu tri plus su u potpunosti prihvaćena.
  3. Zahtev za naknade majkama sa troje i više dece ima nedostatke u smislu da su ograničene na 10 godina (kao što je slučaj u Makedoniji), a ne do punoletsva trećeg deteta kao što je u većini zemalja koji imaju ovakav vid stimulacije rađanja.
  4. Zahtev za penzionisanje majki sa četvoro i više dece nije implementiran u predložene mere.

“Zato apelujemo na predsednika da preispita predložene mere i predlažemo da naknade za sve majke sa troje dece u Srbiji, koje nisu obuhvaćene, budu isplaćivane iz budžeta lokalnih samouprava uvođenjem obavezne aproprijacije  kao što je to slučaj u Loznici”, kaže Vladica Gavrilović iz Pokreta za decu TRI PLUS.

Vlast ne razume suštinu nataliteta

Udruženi sindikati Srbije “Sloga” smatra da vlast ne razume suštinu nataliteta.

“Bez drastičnog povećanja minimalne cene rada, izmene Zakona o radu, pooštravanja kaznene politike za poslodavce koji diskriminišu porodilje, kao i jačanje ukupnih demokratskih vrednosti u društvu, nema uspeha u najavljenim merama za jačanje nataliteta”, ističe se u saopštenju Udruženih sindikata Srbije.

Kao problem navode i da mladi odlaze iz zemlje i da ne žele da formiraju porodice zbog loših uslova življenja odnosno “da smo država sa najmanje plaćenom radnom snagom, malim prosečnim zaradama i penzijama”.