Počinje Škola prirodno-matematičkih nauka na PMF-u

Škola prirodno-matematičkih nauka počinje u subotu, 18. novembra na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Ovu školu namenjenu učenicima 7. i 8. razreda osnovne i svih razreda srednje škole ove godine po prvi put zajedno organizuju Regionalni centar za talente Niš i Prirodno-matematički fakultet u Nišu.

Otvaranje Škole prirodno-matematičkih nauka počinje u 10:00 časova u amfiteatru PMF-a. Školu će otvoriti prof. dr Niko Radulović, dekana PMF-a i dr Dragan Topisirović, direktora Regionalnog centra za talente Niš.

Nakon uvodnih reči učenici će imati priliku da čuju naučno-popularno predavanje „Naši velikani“. Predavač će biti prof. dr Dragan Gajić, redovni profesor u penziji PMF-a i predsednik AD “Alfa”. Na ovom predavanju publika će se upoznati sa životom i delom onih naših naučnika koji su dali svetski doprinos razvoju nauke, a kojih se danas ili sve manje sećamo ili uopšte ne sećamo.

Nakon predavanja koordinatori odeljenja, tj. „nauka“, upoznaće učenike sa planom i načinom rada Škole i povešće ih u obilazak laboratorija Prirodno-matematičkog fakulteta.

Svake subote, tokom narednih šest meseci više od 100 učenika, koji su uspešno prošli testiranje, koje je početkom novembra organizovao Regionalni centar za talente Niš, pohađaće predavanja, računske i laboratorijske vežbe na PMF-u u Nišu.

Nastavu će realizovati nastavnici, istraživači i saradnici PMF-a u Nišu u učionicama i laboratorijama fakulteta.

Osim tematskih predavanja namenjenih učenicima pojedinih „odeljenja“, tj. učenicima koji su izrazili interesovanje za određenje nauke, učenici će se, na zajedničkim predavanjima i vežbama, upoznati sa metodologijom naučno-istraživačkog rada, naučiće kako da prezentuju svoje radove kroz postere i predavanja i još puno toga.

Tokom prethodnih godina Regionalni centar Niš realizacije različite programe podsticanja i usavršavanja naučnog podmlatka, kroz rad sa nadarenim i talentovanim učenicima u svim oblastima nauke.

Posebna novina u ovoj školskoj godini je organizacija nastavnih sadržaja i laboratorijskih vežbi na Prirodno matematičkom fakultetu u Nišu.

Nastavni sadržaji će biti realizovani po posebno sačinjenim programima za učenike osnovnih i srednjih škola i to iz matematike, računarskih nauka, fizike, tehnike i tehnologije, hemije, biologije i ekologije i geografije.

Svi programi za učenike su besplatni.