Plaćanje parkinga od 1. jula u roku od pet minuta

naplata parkiranja
Parking servis

Plaćanje parkinga od 1. jula, odnosno rok za plaćanje, biće 5 minuta.

Plaćanje parkinga od 1. jula moraće da se realizuje u roku od 5 minuta. Dakle, po zauzimanju parking mesta imaćete 5 minuta da kupite kartu, odnosno da posaljete poruku.

Trenutno vreme tolerancije je 15 minuta, a nova odluka počeće da važi od 1. jula 2020. godine. Doneta je zbog povećanog broja zahteva za parkiranjem u najfrekventnijim zonama Niša. Dosadašnjih 15 minuta bilo je omogućeno zbog kupovine dnevne karte koja se kupuje na trafici, ali da sada samo 5% korisnika plaća parkiranje na ovaj način.

U Nišu postoji ukupno 3200 parkirng mesta u zonama 1, 2 i ekstra zoni, i oko 300 u zatvorenim parkiralištima.

Zona parkiranja Vremensko ograničenje parkiranja Kratki broj Cena parkiranja
Ekstra zona 60 minuta 9180 80 din/sat + cena SMS
Crvena zona 120 minuta 9181 50 din/prvi sat
150 dinara/drugi sat* + cena SMS
Zelena zona 180 minuta 9182 37 din/sat + cena SMS
Crvena zona (višesatna karta) važi do isteka naplate u danu kada je uplaćena 9184 500 din/dan + cena SMS
Zelena zona (višesatna karta) važi do isteka naplate u danu kada je uplaćena 9185 370 din/dan + cena SMS